Básnické dielo - Pavol Országh Hviezdoslav eBook

Venirsincontro.it Básnické dielo - Pavol Országh Hviezdoslav Image
POPIS

Trávit čas knihou Básnické dielo - Pavol Országh Hviezdoslav! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Básnické dielo - Pavol Országh Hviezdoslav a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zámerom zostavovateľa Jána Gbúra zjavne nebolo potvrdiť Hviezdoslavov status "maturitného" autora par excellence v podobe akejsi povinnej čítanky školského hviezdoslavovského kánonu. Oproti takémuto "kultotvornému" zámeru odráža koncepcia výberu skôr snahu zachytať reálny význam Hviezdoslavovho diela pri úsilí o jeho faktické priblíženie súčasnému čitateľovi. Zostavovateľovi išlo teda o vyzdvihnutie hodnotového jadra Hviezdoslavovej tvorby – tých jej vrcholov, ktoré zároveň vykazujú nadčasovú platnosť, teda i jej aktuálnu, pre súčasníka stále relevantnú stránku. V kontexte doterajších vydaní sa tu ako nóvum, ktoré možno oceniť, objavuje jedna v maďarčine a jedna v nemčine napísaná báseň mladého P. Országha (obe paralelne uvedené aj v slovenskom preklade). Aj publikovanie básnikových literárnokritických a teoretických statí veľavravne dokresľuje autentický obraz P. O. Hviezdoslava, aký sme o ňom doteraz azda nemohli mať, a je hodnoverným svedectvom o jeho literárno-estetických názoroch.

INFORMACE

AUTOR
Ján Gbúr
VELIKOST SOUBORU
6,46 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2006
NÁZEV SOUBORU
Básnické dielo - Pavol Országh Hviezdoslav.pdf
ISBN
8071498564
STÁHNOUT ČÍST

Básnické dielo - Pavol Országh Hviezdoslav - Ján Gbúr ...

Vojtech Mihálik: Básnické dielo . Milan Hamada, významný historik staršej literatúry a zároveň jeden z najintegrálnejších kritikov slovenskej literatúry 20. storočia, sa ujal neľahkej úlohy - zostaviť knižný výber z tvorby mimoriadne talentovaného, no značne kontroverzného básnika Vojtecha Mihálika (1926 - 2001), ktorý vstúpil do slovenskej literatúry po druhej ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Veľká Fatra 1:50 000.pdf

100+1 sudoku (zima 2010).pdf

Česko, Praha 1:200 000 1:24 000 1:1 500 000.pdf

Účetní závěrka podnikatelů za rok 2015.pdf

Terezie z Lisieux a Silván z Athosu.pdf

Dokážeš to! - Angličtina 7.pdf

Strašidlá najstrašnejšie.pdf

O princi, který se vrtal v nose.pdf

Tribologie.pdf

Římské legie.pdf

Obrazový atlas zvířat pro nejmenší.pdf

Grunwald/Tannenberg 1410.pdf

Dějiny amerického národa.pdf

Kde bydlí zvířátka.pdf

Dva domovy.pdf

Zajatcem ve své vlasti.pdf

Vlastivěda 5 Významné události nových českých dějin.pdf