Jídlo v životě dítěte a adolescenta eBook

Venirsincontro.it Jídlo v životě dítěte a adolescenta Image
POPIS

Trávit čas knihou Jídlo v životě dítěte a adolescenta! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Jídlo v životě dítěte a adolescenta a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Úloha jídla v životě dítěte je zkoumána z různých hledisek a v širších souvislostech. Jsou sledovány vlivy potravy a jejích složek na tělesný a duševní vývoj. Jídelní chování dítěte se vyvíjí v závislosti na genetice, senzorických podnětech, motorických dovednostech a sociálních interakcích. Od časného věku se formují postoje k jídlu, individuální preference a averze. Jídlo je součástí osobnosti dítěte, prožívání vztahů k vnějšímu světu, pohledu na vlastní schopnosti. Pro vývoj jídelního chování jsou důležité vlivy rodiny a sociálního prostředí. Poruchy jídelního chování mohou vznikat od raného věku. Podíl na nich mají nutriční zvyklosti v rodině či negativní vlivy společnosti. K závažným poruchám vede spontánní redukce příjmu potravy i nadměrný příjem jídla přesahující fyziologické potřeby organismu a ústící v obezitu. Osobnost dítěte je narušena i nevhodnými postoji vrstevníků. K obezitě přispívá snížená pohybová aktivita. Terapie i prevence poruch jídelního chování vyžaduje spolupráci rodiny, pozitivní motivaci dítěte, vytváření nových forem chování, zájmů, postojů ke společnosti, životu, sobě samému.

INFORMACE

AUTOR
Jana Pařízková
VELIKOST SOUBORU
5,36 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2014
NÁZEV SOUBORU
Jídlo v životě dítěte a adolescenta.pdf
ISBN
9788024622477
STÁHNOUT ČÍST

Jana Pařízková | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví

Jídlo v životě dítěte a adolescenta : teorie, výzkum, praxe. ... Kolektivní monografie k problematice jídla v životě dítěte a adolescenta zahrnující problematiku výživy včetně zdravé výživy, zdravého životního stylu, obezity, nutriční hodnoty potravin, poruch příjmu potravy apod. ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Tři nadání.pdf

Drábovna.pdf

Výlety za šiframi.pdf

Moji intelektuáli.pdf

Společnost s ručením omezeným.pdf

Tání.pdf

Všehokniha.pdf

Projekt Deutsch 2 - Metodická príručka.pdf

Evropské dějiny Evropy 1./2..pdf

Iustus.pdf

Německá děla 1939 - 1945.pdf

Sofie První: Plovoucí palác.pdf

Sicílie.pdf

Návrat domov.pdf

V jako Vendeta.pdf

Náhlé příhody v dětské onkologii.pdf

Bitva o Británii červenec-září 1940.pdf

Horovo světlo.pdf

Základy teorie čínské medicíny 3.pdf