Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám eBook

Venirsincontro.it Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám Image
POPIS

Trávit čas knihou Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Předkládaná publikace je vydávána u příležitosti 65. narozenin profesora Pavla Šámala, předsedy Nejvyššího soudu ČR a předního českého odborníka v oboru trestního práva. Jedná se o sborník bezmála čtyřiceti odborných statí významných českých, slovenských i dalších zahraničních osobností nejen z oblasti, v níž jubilant působí. První část publikace je tvořena 27 příspěvky českých a slovenských autorů, v nichž lze nalézt atraktivní témata trestního práva hmotného (jako jsou třeba zásada subsidiarity trestní represe, některé okolnosti vylučující protiprávnost, omyl v trestním právu či peněžitý trest), i procesního (příkladmo lze uvést problematiku znaleckého dokazování, užití některých vyšetřovacích prostředkůnapř. osobní prohlídky, prohlídky dopravního prostředku nebo užití informačně-technických prostředků, ale rozebrány jsou i institut dovolání či možnost využití mediace v trestním řízení). Na trestněprávní aspekty navazují některé související otázky práva správníhonapříklad institut beneficia cohaesionis v přestupkovém řízení či postih neoprávněného podnikání. Sborník současně reflektuje i další významné výročí jubilanta, který v roce 2018 oslaví 25 let svého působení na Nejvyšším soudě. Pozornost je věnována judikatuře tohoto soudu i jeho komparaci se soudy zahraničními. Rozebrány jsou rovněž další aktuální otázkysměřování českého Ústavního soudu či legislativní návrhy utvářející současnou trestní politiku. Druhá část sborníku sestává z devíti pojednání zahraničních představitelů justice, kteří se věnují mimo jiné aktuálním výzvám evropského soudnictví, spolupráci českého a slovenského Nejvyššího soudu či problematice soudcovské nezávislosti.

INFORMACE

AUTOR
Tomáš Gřivna
VELIKOST SOUBORU
7,97 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2018
NÁZEV SOUBORU
Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám.pdf
ISBN
9788074007095
STÁHNOUT ČÍST

Kniha Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám | Moja-Kniha.sk

Na zahraničních univerzitách, kam je zván k přednáškám a diskusím, je rovněž uznáván jako vědecká a pedagogická autorita ve svém oboru. ... Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Encyklopédia vyšívania.pdf

Na statku.pdf

Picassovo pokušenie.pdf

PopCo.pdf

Aktualizace III/1.pdf

SUPER modelky + žltý náramok.pdf

Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008.pdf

Plzeň.pdf

Veľká záchrana králika.pdf

Zemianstvo na Slovensku v novoveku (Časť II.).pdf

Šlabikár pre prvý ročník základných škôl (2. časť).pdf

Finanční časové řady.pdf

Izrael.pdf