Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka eBook

Venirsincontro.it Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka Image
POPIS

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ján Tarábek. Přečtěte si s námi knihu Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka na venirsincontro.it

Obľúbená doplnková učebnica pre 2. stupeň ZŠ a všetky typy stredných škôl. Žiakom, študentom, učiteľom a všetkým tým, ktorí sa chcú správne vyjadrovať a písať po slovensky, poskytuje:-súhrnné gramatické a pravopisné prehľady doplnené vysvetleniami a názornými príkladmi uľahčujúcimi porozumenie,-upozornenia na časté chyby v písomnom a hovorenom prejave,-úlohy a diktáty na precvičenie gramatických a pravopisných pravidiel a učiva o slovných druhoch, tvorivé cvičenia.Obsah príručky zohľadňuje zmeny v cieľoch a obsahu vyučovania podľa školskej reformy. Osobitná ikonka v knihe upozorňuje čitateľa na učivo, ktoré podľa Štátneho vzdelávacieho programu prešlo do obsahového štandardu strednej školy a ďalšia ikona odlišuje rozširujúce učivo.Kniha poskytuje viaceré typy testov umožňujúce overiť si zvládnutie vedomostí:-minitesty,-úlohy typu Monitor 9,-úlohy spojené s textom overujúce úroveň čitateľskej gramotnosti.Prehľad gramatiky je publikáciou, ktorej kvalita sa s každým vydaním zvyšuje v záujme čo najväčšieho osohu pre jej používateľov. V 5. vydaní sme pridali poznámky a spresnenia niektorých textov, doplnili a prehĺbili niektoré vysvetlenia. Zdokonalená je aj grafická úprava tak, aby používateľ príručky mohol pri jej častom používaní čo najľahšie vyhľadať a pochopiť podávané informácie a zároveň mal aj príjemný estetický dojem.Publikáciu odporúča Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako doplnkový učebný materiál na vyučovanie slovenského jazyka pre základné a stredné školy.

INFORMACE

AUTOR
Ján Tarábek
VELIKOST SOUBORU
7,64 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2013
NÁZEV SOUBORU
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka.pdf
ISBN
9788089160990
STÁHNOUT ČÍST

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka ...

Hodnocení produktu: 0%. Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka je obľúbená doplnková učebnica pre 2. stupeň ZŠ a všetky typy stredných škôl Žiakom, študentom, učiteľom a všetkým tým, ktorí...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Kraniocerebrální poranění v dětském věku.pdf

Smrtící intriky.pdf

Jestřáb kronikářem.pdf

...ismy – Jak chápat film.pdf

Ako vidieť svojich anjelov.pdf

Veľká kniha emócií.pdf

Aristokratky.pdf

Pápeži o milosrdenstve.pdf

Pilates.pdf

Je vědění moc?.pdf