Genetika populací eBook

Venirsincontro.it Genetika populací Image
POPIS

Trávit čas knihou Genetika populací! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Genetika populací a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Učebnice představuje genetiku populací v tradičním, dnes už klasickém kontextu s obohacením o nově využívané prvky moderní molekulární biologie. Je určena vysokoškolským studentům biologických oborů a obecně všem zájemcům o problematiku genetiky populací, kteří mají základní znalosti z obecné a molekulární genetiky. Svým pojetím je základem k pochopení evoluční genetiky. Vlastní koncepce učebnice vychází z dlouholetých zkušeností autorky s výukou předmětu Genetika populací pro studenty biologických oborů na Přírodovědecké fakultě MU. Má celkem 185 stran a je zaměřena tak, aby se při objasňování logiky základních principů používal jen minimální matematický aparát. V textu je uvedeno nezbytné odvození základních postupů a vzorců pro odhady genetické variability v populacích a pro odhady vlivů jednotlivých faktorů na genetickou strukturu populací. Za každou kapitolou jsou uvedeny příklady praktického využití teoretických závěrů, jejichž pochopení je možné ověřit si i na četných příkladech s řešením.

INFORMACE

AUTOR
Jiřina Relichová
VELIKOST SOUBORU
9,58 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2009
NÁZEV SOUBORU
Genetika populací.pdf
ISBN
9788021047952
STÁHNOUT ČÍST

Genetika mnohobuněčných ogranismů, populací a člověka - Uč ...

GENETIKA POPULACÍ - ŘEŠENÉ PŘÍKLADY 2. Genetická variabilita v populacích PŘÍKLAD 2.1 Použijte údaje z tabulky a vypočítejte směrodatnou odchylku odhadu p a 68, 95 a 99,7 procentní intervaly spolehlivosti.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Elektronická evidence tržeb v přehledech.pdf

Válečné námořnictvo.pdf

Odborná způsobilost v komerční bezpečnosti.pdf

Portréty.pdf

Poradím si so slovenčinou 2. ročník.pdf

Zvířátka Očíčková knížka.pdf

Moc a síla víry.pdf

Duriče.pdf

Management úspěšné ordinace praktického lékaře.pdf

Speciální psychiatrie.pdf

Johann Adalbert Angermeyer (1674–742).pdf

Fíha ABECEDA.pdf

Artroplastika bedrového kĺbu.pdf

Můj pes.pdf

Neskrotná.pdf

Svátost smíření.pdf

Planeta mezi dvěma slunci.pdf