Německá gramatika eBook

Venirsincontro.it Německá gramatika Image
POPIS

Německá gramatika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Šárka Mejzlíková. Přečtěte si s námi knihu Německá gramatika na venirsincontro.it

Praktická pomůcka pro všechny, kdo se učí německy; vhodný doplněk k sadě Němčina pro samouky a jazykové školy, který využijí i studenti základních či středních škol. Vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé.Publikace obsahuje základní poznatky z oblasti tvarosloví (skloňování podstatných jmen, skloňování a stupňování přídavných jmen, skloňování zájmen, užití číslovek, časování různých typů sloves, stupňování příslovcí, přehled předložek) a skladby (typy vět, spojky podřadicí a souřadicí, typy slovosledu, zápor, neurčitý podmět, infinitiv s zu).Gramatika je zpracovaná formou přehledných tabulek opatřených krátkými komentáři bez zdlouhavých výkladů. Gramatické jevy vycházejí z gramatiky probrané v učebnici Němčina pro samouky a jazykové školy a mírně ji přesahují. Sada směřuje k úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

INFORMACE

AUTOR
Šárka Mejzlíková
VELIKOST SOUBORU
7,98 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2011
NÁZEV SOUBORU
Německá gramatika.pdf
ISBN
9788073581565
STÁHNOUT ČÍST

Německá gramatika | Jazyky-online.info

Zájmena v němčině Zájmena - Die Pronomen. Zájmena nahrazují nebo doprovázejí podstatná jména v německém jazyce. Např. Nahrazení: Andrea liest ein Buch.Sie liest ein Buch. Doprovázení: Martin wäscht sich.Die Post liegt in dieser Richtung.Welche Farbe hat die Blume?. Podle významu a použití se rozdělují zájmena v němčině do následujících skupin:

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Reklamné stavby.pdf

Lazarus Na cestě po galaxii.pdf

Kytarová příručka pro samouky.pdf

Malá detská encyklopédia.pdf

Rýchla kuchárka.pdf

Veža na úsvite.pdf

Fíha ABECEDA.pdf

Zemřeli pro vlast.pdf

Tepelná čerpadla.pdf

Rodové postupnosti a ich grafický vývoj.pdf

Abstraktní expresionizmus.pdf

To je New York.pdf

Obchodní korespondence v němčině - vzory.pdf