Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově pojištěných s komentářem a příklady 2018 eBook

Venirsincontro.it Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově pojištěných s komentářem a příklady 2018 Image
POPIS

Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově pojištěných s komentářem a příklady 2018 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marta Ženíšková. Přečtěte si s námi knihu Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově pojištěných s komentářem a příklady 2018 na venirsincontro.it

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění, komentář a příkladyAutorka uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem příkladů. Podrobně se zabývá všemi povinnostmi zaměstnavatelů, obsahuje i výklad k pojištění OSVČ a principy pojištění podle úpravy v Evropské unii a na základě dvoustranných smluv o sociálním pojištění. Vychází z aktuálního znění legislativyZákon je uveden ve znění k 1. 2. 2018. Změny od 1. 1. 2018 souvisejí se zvýšením průměrné měsíční mzdy, například se mění výše maximálního vyměřovacího základu u zaměstnanců a OSVČ a hranice příjmů u OSVČ. Změny v pojištění OSVČ se týkají především výše hranic příjmu pro účast na důchodovém pojištění a pro minimální vyměřovací základy. Změny od 1. 2. 2018, obsažené v zákoně č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, které se týkají například vracení přeplatků na pojistném či splatnosti pojistného vymoženého exekutorem, jsou v příručce podrobně popsány.Informuje i o změnách pro rok 2019Publikace je rozšířena o nové příklady a výklady a obsahuje i stručnou informaci o změnách, které nabývají účinnosti 1. 1. 2019.

INFORMACE

AUTOR
Marta Ženíšková
VELIKOST SOUBORU
8,18 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2018
NÁZEV SOUBORU
Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově pojištěných s komentářem a příklady 2018.pdf
ISBN
9788075541277
STÁHNOUT ČÍST

Pojistné na sociální zabezpečení 2020: zaměstnavatelů ...

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2020 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění, komentář a příkladyAutorka uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Fyzika a matematika při analýze dopravních nehod.pdf

Ježci.pdf

Síň slávy mistrů fantasy II..pdf

Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácka.pdf

Moje krásne rozprávky (Štvrtá kniha).pdf

Moc nášho podvedomia.pdf

Mikroekonomie bez předchozích znalostí.pdf

Základy embryologie.pdf

Přehled české literatury.pdf

Digitálna pevnosť.pdf

Kapitalismus, socialismus a budoucnost.pdf

Vzpomínky na Šumavu III..pdf

Vedomosti v kocke.pdf

Právníci ve vtipech, příslovích a pořekadlech.pdf