Mezinárodní měnový fond ve 21. století eBook

Venirsincontro.it Mezinárodní měnový fond ve 21. století Image
POPIS

Trávit čas knihou Mezinárodní měnový fond ve 21. století! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Mezinárodní měnový fond ve 21. století a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Autor této publikace, Ing. Petr Sedláček, Ph.D. je absolventem vysoké školy ekonomické v Praze. Na Fakultě národohospodářské získal v roce 2001 hodnost doktora v oboru obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií. Doktorskou práci ohlásil na téma "Odraz monetaristické a postkeynesiánské teorie v měnové politice České národní banky ( Vybrané problémy )". Od roku 2002 přednáší na VŠE kurz makroekonomie II v angličtině a od roku 2004 též v češtině. Tato publikace je ojedinělá na českém knižním trhu. Zachycuje změny této mezinárodní instituce v historickém a mezinárodním kontextu. Mezinárodní měnový fond ( MMF ) dnes prochází historickou revizí své veškeré činnosti. Zda se mu podaří posílit svoji legitimitu a znovu být ústřední platformou mezinárodní finanční architektury, závisí na tom, jak úspěšně se mu podaří realizovat střednědobou strategii. Cílem publikace je ukázat MMF v kontextu historického vývoje a seznámit s hlavními směry činnosti této mezinárodní organizace. Samostatná kapitola se zabývá vzájemnými vztahy České republiky a MMF, kde kromě vývoje vztahů v celé jejich rozmanitosti jsou zachyceny i názory představitelů této mezinárodní organizace na reformy, kterými naše země prochází. Komu je kniha určena ? Publikace je vhodná jak pro vysokoškolské učitele, doktorandy a studenty, kteří se hlouběji touto tematikou zabývají, tak také pro zaměstnance státních institucí, kteří tuto problematiku sledují z profesního hlediska. Může být také přínosná pro všechny čtenáře, kteří se o problematiku mezinárodních finančních vztahů zajímají.

INFORMACE

AUTOR
none
VELIKOST SOUBORU
7,23 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2008
NÁZEV SOUBORU
Mezinárodní měnový fond ve 21. století.pdf
ISBN
9788074000126
STÁHNOUT ČÍST

Fond | Online Poradna Zdarma

Odpověď na dotaz mezinárodní měnový fond ve 21 století pdf byla vyhledávána po prvé 12.2.2013 12:37 a naposledy 12.2.2013 12:37.. Pokud máte další doplňující informace k dotazu mezinárodní měnový fond ve 21 století pdf, napište nám do komentáře.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Daňový špeciál 1/2020.pdf

Muži môjho života.pdf

Šepot.pdf

Žakové.pdf

Čeština pro třeťáky.pdf

Řešení pohledávek v Německu.pdf

Boží oko.pdf

Nová religiozita / New Religiosity.pdf

Chirurgická anatomie hernií.pdf

Diabetes mellitus a centrálny nervový systém.pdf

Dinosauři.pdf

Päťminútovky pre ZŠ: Matematika - 3. ročník.pdf