Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní eBook

Venirsincontro.it Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní Image
POPIS

Hledáte knihu Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Tatiana Frištiková? Přečtěte si knihy online na našem webu venirsincontro.it

Judikatúra vo veciach dokazovania je ďalšou publikáciou zo žiadanej edície výberu judikatúry vo vydavateľstve Wolters Kluwer.Dokazovanie patrí dnes vzhľadom na nové procesné kódexy (na ktoré sa tiež autori odvolávajú) medzi najvýznamnejšiu časť občianskeho súdneho konania. Správny súhrn všetkých poznatkov dôležitých pre rozhodnutie je predpokladom pre zákonné rozhodnutia súdov. Tieto postupy dosiaľ upravoval Občiansky súdny poriadok, no s účinnosťou od 1. júla 2016 sú to tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.Predkladaný prehľad judikatúry sa sústreďuje predovšetkým na rozhodnutia vzťahujúce sa na ustanovenia, ktoré upravujú základné princípy dokazovania, dôkaznú povinnosť, spôsob vykonávania dôkazov, jednotlivé dôkazné prostriedky a hodnotenie dôkazov. Okrem nich je dotvorená úpravou označovania a navrhovania dôkazov, zabezpečovania dôkazov pred začatím konania, požiadavkami na obsah odôvodnenia súdneho rozhodnutia, ak ide o hodnotenie dôkazov súdom, odvolacími dôvodmi vzťahujúcimi sa na zisťovanie skutkového stavu, vykonanie či nevykonanie dôkazov, úpravou dokazovania v odvolacom konaní, významom dôkazov vo vzťahu k obnove konania či v dovolacom (mimoriadnom dovolacom) konaní.Podstatnou je však aj judikatúra poukazujúca na odlišnosti v procese dokazovania v nesporovom konaní a v správnom súdnictve. Vzhľadom na to, že všetka aplikovateľná judikatúra k dokazovaniu, ktorú možno využiť po nadobudnutí účinnosti nových procesných kódexov, sa viaže k Občianskemu súdnemu poriadku, je pri jej aplikácii nevyhnutné zohľadniť legislatívne odlišnosti v oblasti dokazovania, ktoré nadobudli účinnosť 1. júla 2016. Tu nepostačuje iba mechanické porovnanie textu jednotlivých ustanovení, je potrebné vychádzať zo základných princípov dokazovania podľa dnes účinnej a novoprijatej právnej úpravy civilného procesu.Výber judikatúry obsahuje rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a takisto je doplnená rozhodnutiami Najvyššieho súdu ČR. Publikácia je určená pre širokú právnickú verejnosť (právnikov, advokátov, sudcov, vyšších súdnych úradníkov,...), ako aj pre študentov práva.

INFORMACE

AUTOR
Tatiana Frištiková
VELIKOST SOUBORU
8,44 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2016
NÁZEV SOUBORU
Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní.pdf
ISBN
9788081684647
STÁHNOUT ČÍST

Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní ...

Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní ... Judikatúra vo veciach dokazovania je ďalšou publikáciou zo žiadanej edície výberu judikatúry vo vydavateľstve Wolters Kluwer.Dokazovanie patrí dnes vzhľadom na nové procesné kódexy (na ktoré sa tiež autori odvolávajú) medzi najvýznamnejšiu časť občianskeho súdneho ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Neurochirurgická léčba bolesti trojklaného nervu.pdf

Andragogika.pdf

Smlouvání s ďáblem.pdf

Daňové zákony 2009.pdf

Animalium - kniha her.pdf

Multimediácia.pdf

Otázky do kavárny.pdf

Dobrý dinosaurus - Kniha s uchom.pdf

Františkáni bez hraníc.pdf

Ztraceni v kaňonech a na rančích.pdf

Odkaz Dračích jezdců - kolekcia.pdf

Jindřich Schmidt.pdf

Král ve žlutém.pdf

Minimalizácia rizík konateľa s.r.o..pdf

Happy House 3rd Edition 1.pdf

Verejná správa 3/2012.pdf

K boji připraven.pdf

Nadané dítě a rozvoj jeho schopností.pdf