Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou eBook

Venirsincontro.it Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou Image
POPIS

Trávit čas knihou Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Předkládaná publikace analyzuje a interpretuje práva na označení v kontextu s evropskou úpravou, a to zejména v kontextu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, respektive s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, a současně v kontextu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, jež mění dřívější právní úpravu v oblasti ochranných známek. Dne 23. března 2016 došlo v oblasti evropských ochranných známek k podstatným změnám. Předmětné změny budou již v roce 2019 díky implementační Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 zahrnuty do národních předpisů členských států Evropské unie, včetně České republiky. Daná skutečnost je také jedním z hlavních důvodů, proč se zabýváme právě otázkami práv na označení ve světle těchto uskutečněných a připravovaných změn v oblasti ochranných známek. Mezi hlavní změny v oblasti evropských ochranných známek patří nahrazení institutu ochranné známky Společenství institutem ochranné známky Evropské unie, jak bude dále blíže uvedeno. Taktéž dřívější Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) se sídlem ve španělském Alicante byl přejmenován na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, tzv. European Union Intellectual Property Office.

INFORMACE

AUTOR
Eva Schneiderová
VELIKOST SOUBORU
10,62 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2018
NÁZEV SOUBORU
Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou.pdf
ISBN
9788075981394
STÁHNOUT ČÍST

ZDVIHALOVÁ, Martina a kol. Práva na označení v kontextu s ...

Předkládaná publikace analyzuje a interpretuje práva na označení v kontextu s evropskou úpravou, a to zejména v kontextu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, respektive s...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Průvodce: Orlickými horami a jejich podhůřím.pdf

Dejiny Slovenska.pdf

Koncepce základního uměleckého vzdělávání ve hře na bicí nástroje.pdf

Precvičovanie pravopisu 4.pdf

100 x Václav Havel.pdf

S akými hračkami sa hrá psíček?.pdf

Bez dcerky neodejdu.pdf

Core trénink.pdf

V službe ohlasovania viery a lásky.pdf

Záhada pôvodu (komplet).pdf

Ztracené elfeíny.pdf

Fibrilace síní.pdf