Témy z Druhého listu Korinťanom eBook

Venirsincontro.it Témy z Druhého listu Korinťanom Image
POPIS

Trávit čas knihou Témy z Druhého listu Korinťanom! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Témy z Druhého listu Korinťanom a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zborník Témy z Druhého listu Korinťanom je zostavený zo štrnástich prednášok rovnomenného cyklu, ktorý sa konal počas akademického roka 2008/2009 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského. Sedem prednášok tvorí vlastne jednoduchý biblický komentár k 2 Kor a každá z nich rozoberá ešte aj určitú biblickú tému. Druhých sedem prednášok zasa pojednáva teologické témy, ktoré tiež vychádzajú z Pavlovho list do Korintu, ale ktoré sú v dialógu s témami dnešných kresťanských komunít. Adresátmi prednášok boli najmä kňazi, absolventi teológie ale tiež záujemcovia o neľahký a súčasne tak nádherný Druhý list Korinťanom. Variabilite adresátov zodpovedá trochu aj rôznosť rozoberaných tém. Tento fakt však neruší koncepciu malého komentára, ale je skôr jeho obsahovým obohatením.Autori príspevkov:doc. ThDr. Anton Adam, PhD., ThDr. Mons. Róbert Bezák, PhD., ThDr. Mons. Marián Bublinec, PhD., ThDr. Branislav Kľuska, PhD., ThDr. Mons. Vojtech Nepšinský, PhD., ThDr. Jozef Repko, PhD., ThLic. Roman Seko, S.S.Dr. Blažej Štrba, kpt. ThDr. Stanislav Varga, PhD., ThLic. Ján Viglaš, doc. ThDr. František Trstenský, PhD.

INFORMACE

AUTOR
Blažej Štrba
VELIKOST SOUBORU
4,56 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2009
NÁZEV SOUBORU
Témy z Druhého listu Korinťanom.pdf
ISBN
9788088937371
STÁHNOUT ČÍST

Knihy od Blažej Štrba | Kupte na Martinus.cz

Zo Skutkov 18:18, 19 vyplýva, že sa presťahovali z Korintu do Efezu. Teda vzhľadom na to, že Akvila a Priscilla sa zdržiavali tam a Pavol ich zahrnul do záverečných pozdravov Prvého listu Korinťanom, musel byť pri písaní listu aj on v Efeze. Avšak to, čo v nás nenecháva nijakú pochybnosť, je Pavlov výrok v 1.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Súbor veľkých nôt.pdf

Papieroví duchovia.pdf

Miluji tě 3x denně.pdf

Káva známá i neobyčejná.pdf

Geometrická optika.pdf

Vyrábíme z ubrousků.pdf

Peníze do kapsy.pdf

Bambi 2.pdf

Příšery bez dozoru.pdf

Sanctum.pdf

Pilatova metoda.pdf

Tajemství ctnostné dámy.pdf

Azurové naděje.pdf

Velká kniha o Vánocích.pdf