Literatúra I. pre stredné školy eBook

Venirsincontro.it Literatúra I. pre stredné školy Image
POPIS

Literatúra I. pre stredné školy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ľubomír Lábaj. Přečtěte si s námi knihu Literatúra I. pre stredné školy na venirsincontro.it

Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú. V nej sa prelína žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Prvá časť začína teoretickým úvodom, ktorý pomocou ukážok súčasnej literatúry umožňuje učiteľovi zjednotiť rozdielne úrovne žiakov v prvom ročníku na strednej škole, príp. ju možno využiť ako teoretickú bázu, ku ktorej sa môže žiak kedykoľvek vracať. Nasledujú kapitoly v chronologickom poradí (staroveká literatúra, stredoveká literatúra, humanistická a renesančná literatúra, baroková literatúra, klasicistická literatúra), v ktorých autori stručne predstavia dané obdobie a na základe vybraných typických žánrov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Každá kapitola je ukončená testom Preskúšajte sa, ktorý je formulovaný ako súčasné maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia i náuku o spoločnosti. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa bohatý ilustračný materiál, obsahuje aj ukážky vybraných diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať historické texty na súčasnú situáciu a dianie. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá. čo z tohto obsahu na hodinách absolvuje. Výsledky úloh nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 1, ktorá je doplnkovým pracovným zošitom a príručkou literatúry zároveň. Literatúra pre stredné školy 1:• je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, • rešpektuje konštruktivistický princíp vyučovania,• rešpektuje komunikačno-zážitkový model vyučovania, • literárnu teóriu používa na postupne sa prehlbujúcu analýzu a interpretáciu textu,• literárnu históriu používa na spoznanie umeleckého dedičstva, • literárnu kritiku používa na spoznanie iného ako vlastného názoru, • učebnica aktualizuje texty z minulosti na súčasnosť a dnešného človeka,• poskytuje dostatok materiálu na vyučovanie literatúry, • rešpektuje rôzne druhy škôl, • rešpektuje žiaka, ktorý „nebol na vyučovaní“, • je prepojená s inými druhmi umenia (film, hudba, architektúra, maliarstvo...).Odporúčané MŠVV a Š SR.Aktualizované vydanie.

INFORMACE

AUTOR
Ľubomír Lábaj
VELIKOST SOUBORU
1,81 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2012
NÁZEV SOUBORU
Literatúra I. pre stredné školy.pdf
ISBN
9788081201936
STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Literatúra II. pre stredné školy (Učebnica) (Alena ...

Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy 2 je dôležitou súčasťou učebnice Literatúra pre stredné školy 2. Obsahuje: - texty a úlohy k nim, ktoré rozširujú a precvičujú učivo učebnice, pričom sa rešpektuje jej usporiadanie. Žiak si tak môže na rozličných textoch overiť svoje vedomosti a...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Dětství pod palbou.pdf

Básničky o zvířátkách.pdf

Satan a Jidáš-1.pdf

Beroun.pdf

Veľká kniha úloh pre predškolákov.pdf

Havran.pdf

Embryológia krytosemenných rastlín.pdf

Hnisavé meningitidy v dětském věku.pdf

Jak se dostat na vysokou - Psychologie.pdf

Lithium v léčbě poruch nálad.pdf

Moje prvé riekanky.pdf

Alea, dívka moře: Tajemství oceánů.pdf

První list Petrův.pdf

Holubice smrti.pdf

A na nebi čekají hvězdy.pdf