Úplné znenia zákonov 14/2017 eBook

Venirsincontro.it Úplné znenia zákonov 14/2017 Image
POPIS

Úplné znenia zákonov 14/2017 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Úplné znenia zákonov 14/2017 na venirsincontro.it

podľa právneho stavu k 13. 6. 2017 (Úplne znenia zákonov 14/2017)Úplné znenie zákona č. 71/1992 Zb. O SÚDNYCH POPLATKOCH a poplatku za výpis z registra trestovPo zmene zákonom č. 141/2017 Z. z.:*Vypúšťajú sa z položky 24b poplatky za zaslanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín elektronickými prostriedkami a za zaslanie elektronickej podoby listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami.Po zmene zákonom č. 152/2017 Z. z.:*V rámci novelizácie zákona o súdoch sa zavádza všeobecná povinnosť komunikácie so súdmi v elektronickej podobe prostredníctvom na to určených elektronických formulárov. Adresátmi tejto povinnosti sú účastníci konania, ktorí sú orgánom verejnej moci a právni zástupcovia, ktorý majú postavenia advokáta alebo orgánu verejnej moci. Sankciou za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti bude vyrubenie súdneho poplatku podľa položky 20a sadzobníka súdnych poplatkov. Na tento účel sa obmedzuje tzv. osobné oslobodenie od súdneho poplatku (bod 2) a zároveň sa rozširuje okruh poplatníkov (bod 1). V bode 3 návrhu zákon sa mení obsah doterajšej položky 20a tak, že jej obsahom bude poplatok za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe alebo podania vyhotoveného inak ako prostredníctvom na to určených elektronických formulárov, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie a jeho prílohy v elektronickej podobe prostredníctvom na to určených formulárov. Poplatku nebude logicky podliehať podanie učinené priamo na pojednávaní, ktoré je zachytené v zápisnici z pojednávania.

INFORMACE

AUTOR
none
VELIKOST SOUBORU
10,69 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2017
NÁZEV SOUBORU
Úplné znenia zákonov 14/2017.pdf
ISBN
8584113060974
STÁHNOUT ČÍST

Uplne znenia zakonov 10 2017 | HLEDEJCENY.cz

Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky Súčasťou systému eZbierka sú nielen právne predpisy v podobe tak, ako boli uverejnené v tlačenej Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ale aj ich autorizované konsolidované znenia.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Kraslice a velikonoční ozdoby.pdf

Nesporná řízení I.pdf

Papír a ruční papírny.pdf

Slovenský kras 1:50 000.pdf

Mláďatá - Nálepková kniha.pdf

Poslední království.pdf

Žitá reinkarnace.pdf

O ženách v Cirkvi.pdf

Město šílenců.pdf

Český jazyk 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit.pdf

Veršované hádanky zo sveta prírody.pdf

Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ.pdf

České zemědělství.pdf

Loranga 2: Ukradený papoušek.pdf

Dějiny Ruska.pdf

Rom the svetos / Róm a svet.pdf

Praktická cvičení z fyziologie a neurověd.pdf

Mickey Mouse - Mickey má narozeniny.pdf