Exekuce v soudní praxi eBook

Venirsincontro.it Exekuce v soudní praxi Image
POPIS

Exekuce v soudní praxi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Antonín Tripes. Přečtěte si s námi knihu Exekuce v soudní praxi na venirsincontro.it

Třetí, přepracované a doplněné vydání zachycuje aktuální stav soudní praxe při soudním výkonu rozhodnutí. Přihlíží ke změnám v právní úpravě, k nimž v době od 2. vydání této publikace došlo, a reflektuje i vývoj a současný stav judikatury na tomto úseku. Nové vydání je doplněno o novou kapitolu, která shrnuje dosavadní, nikoli však ještě úplné a ucelené poznatky soudní praxe z rozhodování ve vztahu k exekučnímu řádu (zákonu č. 120/2001 Sb.). Publikace je určena zejména pracovníkům soudů - soudcům, vyšším soudním úředníkům, soudním tajemníkům a vykonavatelům, ale i dalším osobám a institucím, které přicházejí do styku se soudním vykonávacím a exekučním řízením - advokátům, notářům, právníkům obchodních společností, bank, pracovníkům a specialistům v oblasti vymáhání pohledávek, pracovníkům územních finančních orgánů, celních orgánů, zdravotních pojišťoven aj.

INFORMACE

AUTOR
Antonín Tripes
VELIKOST SOUBORU
4,67 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2006
NÁZEV SOUBORU
Exekuce v soudní praxi.pdf
ISBN
error
STÁHNOUT ČÍST

Exekuce na odstupné - může ho exekutor zabavit? | Exekuce ...

Každá exekuce je oprávněná, protože ji nařídil soud a každý účastník má právo se bránit - odvoláním či návrhem na zastavení, vysvětlil Mohyla serveru Měšec.cz s tím, že účastníci exekuce tyto obranné procesní prostředky neznají, ačkoliv jsou dostatečně a jasně popsány v zákoně.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Základy moderního řízení kvality.pdf

Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské.pdf

Oheň pomsty.pdf

Propustka na svobodu.pdf

Magické hory - Nové putování po českých a moravských horách.pdf

Chirurgia pečene.pdf

Lámať sa a dávať....pdf

Bouře nad Atlantikem 3..pdf

Kadin, sultánova žena.pdf

Kraj návratů i setrvání.pdf

Mistrovství - Java.pdf

11. stíhací INVAZNÍ (podruhé).pdf

Úplné znenia zákonov 29/2015.pdf

Nebožky / Selige.pdf

Pravda o markýzi S..pdf

Klinika lásky.pdf

Verše I..pdf

Kooperácia materskej školy s rôznymi inštitúciami.pdf

ÚZ č. 971 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla.pdf

Harperova biochemie.pdf