Matematika 5 eBook

Venirsincontro.it Matematika 5 Image
POPIS

Trávit čas knihou Matematika 5! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Matematika 5 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný v modernej grafickej úprave.Učebnice aj pracovné zošity sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015. Tieto texty podporujú riadené aktívne učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a pri ktorom je učiteľ inšpirátorom a organizátorom diania v triede (metóda R.A.U.) tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme úlohy od najjednoduchších až po veľmi zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Je v nich veľmi veľa projektov, či už čisto matematických, alebo začleňujúcich do vyučovania matematiky prierezové témy.Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.

INFORMACE

AUTOR
Peter Bero
VELIKOST SOUBORU
8,95 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2015
NÁZEV SOUBORU
Matematika 5.pdf
ISBN
9788089792245
STÁHNOUT ČÍST

Násobení a dělení 5

e-Matematika.cz - Nesnesitelně snadná matematika. vstup do placené sekce. základní školy. ... Internetové přijímací Zkoušky nanečisto, pro žáky 5., 7. a 9. tříd. K dispozici jsou zkoušky z matematiky a českého jazyka. Podrobnosti na stránkách Zkoušek nanečisto.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Únosy dopravních letadel v Československu 1945 - 1992.pdf

Kateřina ze Sieny na cestě ke svatořečení.pdf

Super Kolorky - omalovánka.pdf

Třetí říše den po dni.pdf

Dějiny a místopis Irska.pdf

Soudní řád správní.pdf

Všechno o pečení.pdf

Vánoční koledy.pdf

Interpretácia štatistiky a dát (Podporný učebný materiál).pdf

Sopwith Camel vs Fokker Dr. I.pdf

Môj svet.pdf

Ve škole otců pouště.pdf

Velké kriminální případy.pdf

Mstitel.pdf