Čítanka pre 1. ročník základných škôl eBook

Venirsincontro.it Čítanka pre 1. ročník základných škôl Image
POPIS

Trávit čas knihou Čítanka pre 1. ročník základných škôl! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Čítanka pre 1. ročník základných škôl a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Inovovaná Čítanka pre 1. ročník ZŠ nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník 1. a 2. diel. Prináša vekuprimeraný, zaujímavý, didakticky premyslený výber textov. Inovovaný učebný text je graficky pútavo spracovaný.Pri zostavovaní Čítanky pre 1. ročník ZŠ mali autorky na zreteli, že každé dieťa je individuálne, iné, má svoje silné i slabé stránky, spôsob koncentrácie. Každý žiak je aktívnym subjektom vlastného učenia a rozvoja.Čítanka je zameraná na diferencované vyučovanie. Umožňuje rozvíjať techniku čítania vyspelejších i pomalších žiakov. Všetky texty a úlohy učiteľ nemusí preberať so všetkými žiakmi. Obsah i rozsah čítanky zodpovedá pôvodnej koncepcii. K zmenám dochádza na základe požiadaviek učiteľov prvých ročníkov.Pracovné strany z druhej časti čítanky sú priradené priamo k jednotlivým textom. Vytvárajú obsahovo jednotné dvojstrany, čo umožní žiakom ľahšiu orientáciu pri riešení úloh. Texty a úlohy môže učiteľ vyberať podľa úrovne žiakov v čítaní tak, aby bolo každé dieťa úspešné. Časť textov a pracovných strán nadväzuje a dopĺňa učivo prírodovedy.Obsah čítanky je zostavený s postupne rastúcou náročnosťou úloh, ktoré si vyžadujú samostatné myslenie a sebahodnotenie. Núti žiakov hľadať odpovede, objavovať, dopĺňať, dosahovať určitú úroveň operačnej a poznávacej činnosti. Mení sa postavenie žiaka v učení.Čítanka je schválená Ministerstvom školstva SR.

INFORMACE

AUTOR
Zuzana Virgovičová
VELIKOST SOUBORU
2,20 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
none
NÁZEV SOUBORU
Čítanka pre 1. ročník základných škôl.pdf
ISBN
9788081202285
STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Čítanka pre 1. ročník základných škôl (Lýdia ...

Čítanka je určená pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl.Ministerstvo ŠVVaŠ SR ju schválilo a zaradilo do zoznamu základných učebníc pre ZŠ. (Bežná cena knihy 6,30 €, iba na PreSkoly.sk zľava 25%)

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Zajímavé časy.pdf

Coco Chanel.pdf

Paneláci 2.pdf

Čest v ohrožení.pdf

Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov.pdf

Diabetická kuchárka.pdf

Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu.pdf

Bambusy.pdf

Záchrana poníka.pdf

Provozujte IT jinak.pdf

Malý vědec 4.pdf

Lucemburská Morava 1310-1423.pdf

Komplexní hodnocení kvality řízení ve vybraných organizacích veřejné správy v ČR a SR.pdf

Zpíváme si o zvířátkách.pdf

Džin.pdf

Kanoistika.pdf

Protentokrát aneb Česká každodennost 1939 - 1945.pdf

Úžasné nápady od výmyslu sveta.pdf

Myšlenky srdce.pdf

Rozvíjej se, děťátko....pdf