Film a politika eBook

Venirsincontro.it Film a politika Image
POPIS

Trávit čas knihou Film a politika! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Film a politika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha FILM A POLITIKA (Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 - 1989) autora Martina Ciela sa zaoberá analýzou ideologického pôsobenia kinematografie v obdobiach slovenského štátu, 50tych rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Nevyhýba sa však ani 60. rokom. Dôležité je, že kniha nie je čisto filmovo teoretický a akademicky uzavretá. Výskum tu postupuje v intenciách tzv. novej histórie, teda v širších politických a sociálnych kontextoch. Slovenská kinematografia, či už krátky, publicistický film či jednotlivé kinožurnály ale i analyzované hrané filmy sú pevne usúvzťažnené s referenčným pozadím svojho vzniku. Výsledkom je dôležitý a zaujímavý pohľad na našu minulosť, na minulosť rôznych totalitných období cez prizmu filmu, ktorý bol politikou neustále ovplyvňovaný.

INFORMACE

AUTOR
Martin Ciel
VELIKOST SOUBORU
4,75 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2017
NÁZEV SOUBORU
Film a politika.pdf
ISBN
9788089550289
STÁHNOUT ČÍST

10 remek film, főszerepben a politika - Ecto:[Polis] Magazin

Monografia Film a politika. Ideolo´gia a propaganda v slovenskom filme 1939 - 1989 sku´ma, ako a aky´mi spo^sobmi sa politika prejavovala v ro^znych ab- norma´lnych, nesˇtandardny´ch politicko- -spolocˇensky´ch situa´cia´ch a rezˇimoch, ktore´ existovali na Slovensku v rokoch 1939 azˇ 1989, aky´m spo^sobom propa- ganda politicku ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Prázdniny teprve začínají.pdf

Hravý dějepis 9 (Nejnovější dějiny).pdf

Svalová medicína.pdf

Ztraceno beze stopy.pdf

Pozri sa! Čo je to? Zvieratá.pdf

Kapitoly o hereckom umení.pdf

Lovu zdar!.pdf

Kouzelné křeslo je zpátky.pdf

Skvosty Prahy.pdf

150 praktických rad k dosažení úspěchu.pdf

Akadémia drakobijcov 12 - Duch sira Herberta Hladomorga.pdf

Xenofobní průvodce - Němci.pdf

Trestné právo hmotné.pdf

Pracovní sešit k učebnici matematika 5.pdf

Nezapomenutelné příběhy.pdf

Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec.pdf

Děravé alibi.pdf

Sculpturae naturae.pdf