Rozhodnutí ve věcech trestních eBook

Venirsincontro.it Rozhodnutí ve věcech trestních Image
POPIS

Rozhodnutí ve věcech trestních je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zdeněk Sovák. Přečtěte si s námi knihu Rozhodnutí ve věcech trestních na venirsincontro.it

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního řádu i zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Všechny vzory rozhodnutí a podání v trestních věcech byly aktualizovány a jejich počet byl zvýšen, abychom vyhověli přáním uživatelů o zařazení dalších, v praxi často používaných vzorů.V první části se autoři zabývají pojmem rozhodnutí ve věcech trestních, charakterizují jednotlivé druhy rozhodnutí a jejich náležitosti podle trestního řádu. Dále věnují pozornost institutu právní moci, zejména pokud jde o její podstatu, funkci a její účinky, jak se projevují u základních procesních rozhodnutí (rozsudku, usnesení, trestního příkazu). Těžiště trestního řízení je u soudu prvého stupně. Jisté výlučné postavení mezi rozhodnutími ve věcech trestních má proto rozsudek soudu prvého stupně. V samostatné kapitole je pojednáno o náležitostech písemného vyhotovení rozsudku soudu prvého stupně. Ve druhé části práce jsou uvedeny početné vzory rozhodnutí soudů a vzory podání advokáta ve věcech trestních. Autoři při podrobném výkladu přihlížejí k publikovaným i nepublikovaným stanoviskům aplikační praxe. Nevyhýbají se ani otázkám sporným, na jejichž řešení nejsou jednotné názory, a uvádí i některé návrhy de lege ferenda. Práce je určena jako učební text pro posluchače právnických fakult; jistě ji však ocení i ostatní zájemci o otázky trestního práva procesního, zejména justiční a právní čekatelé, asistenti soudců, advokátní koncipienti (jako ideální pomůcku při přípravě na justiční a advokátní zkoušky), soudci, státní zástupci, advokáti, policisté, pracovníci legislativní i aplikační praxe.

INFORMACE

AUTOR
Zdeněk Sovák
VELIKOST SOUBORU
6,67 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2018
NÁZEV SOUBORU
Rozhodnutí ve věcech trestních.pdf
ISBN
9788075023025
STÁHNOUT ČÍST

Rozhodnutí ve věcech trestních - Vyhledávání na Heureka.cz

B RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii (Úř.věst. L 327, 5.12.2008, s. 27) Ve znění:

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Dračí denník.pdf

Hurá do školy - Manka.pdf

Krv prvorodených.pdf

Škoda Favorit, Forman, Pick-up.pdf

Grilování.pdf

Čtení s porozuměním 5 - pracovní sešit.pdf

Thajsko.pdf

Utajené vynálezy.pdf

Zhrzená milenka.pdf

Židovská otázka na Slovensku (1945 - 1953). Kniha II.pdf

Chocholúšik.pdf

O zlatej rybke / O rybke Beličke.pdf

Azbuka.pdf