Metódy, technológie a stratégie nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi eBook

Venirsincontro.it Metódy, technológie a stratégie nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi Image
POPIS

Hledáte knihu Metódy, technológie a stratégie nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu venirsincontro.it

Kniha obsahuje prehľad možných technológií nakladania z BRKO, definuje ciele a stanovuje jednotlivé opatrenia nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na úrovní viacerých oblastí. Spojili sme sa s odborníkmi z praxe a požiadli ich, aby popísali konkrétne spôsoby zhodnocovania bioodpadov, a spolu so „Stratégiou“, „Zelenou knihou o nakladaní s biologickým odpadom v EÚ“ a úplným znením zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie ich zaradili do príručky „Metódy, technológie a stratégie nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

INFORMACE

AUTOR
none
VELIKOST SOUBORU
10,92 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2011
NÁZEV SOUBORU
Metódy, technológie a stratégie nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi.pdf
ISBN
9788080579135
STÁHNOUT ČÍST

PPT Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a recyklácie ...

Knihy Environmentálny manažment obsahuje ďalšie knižné tituly ako Ochrana vôd, Metódy, technológie a stratégie nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi, Program odpadového hospodárstva, Ochrana a využívanie prírodných zdrojov.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Magisterium: Železná zkouška.pdf

Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd.pdf

Válka v srdci islámu.pdf

Architekti SIAL.pdf

Zámečnictví.pdf

Řádky noci.pdf

Petrolejový princ-1.pdf

Slabikář sociální práce na ulici.pdf

Laciná romantika.pdf

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018.pdf