Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike eBook

Venirsincontro.it Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike Image
POPIS

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Kušnírová. Přečtěte si s námi knihu Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike na venirsincontro.it

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného stavu a vybraných faktorov, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na podnikanie právnických osôb v Slovenskej republike. V úvode autorka sumarizuje historický pohľad na vybrané aspekty zdaňovania právnických osôb, postavenie dane z príjmov právnických osôb v daňovom systéme slovenskej ekonomiky, ako aj aspekty zdanenia právnickej osoby z pohľadu súčasnej slovenskej daňovej legislatívy. Prezentuje základné a vedľajšie daňové techniky využívané pri dani z príjmov právnickej osoby. Jadrom publikácie sú vybrané daňové a nedaňové náklady, ich vplyv na výsledok hospodárenia a daňovú povinnosť právnickej osoby podnikajúcej v Slovenskej republike. Autorka sa zaoberá právnymi formami podnikania právnických osôb v Slovenskej republike a načrtáva základné typy podnikateľských štruktúr v Slovenskej republike. Vymedzuje rozdiely medzi jednotlivými typmi právnických osôb z pohľadu základného imania, riadenia spoločnosti, rozdeľovania zisku a ich právnou úpravou. Záver publikácie sa zameriava na vybrané aspekty účtovnej závierky a účtovnej uzávierky, keďže súvisia so záverečnými prácami výpočtu daňovej povinnosti právnickej osoby. Učebnica je určená najmä študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale takisto aj pre záujemcov o danú problematiku.

INFORMACE

AUTOR
Jana Kušnírová
VELIKOST SOUBORU
3,51 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2017
NÁZEV SOUBORU
Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike.pdf
ISBN
9788075524904
STÁHNOUT ČÍST

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v ...

Autorka sa zaoberá právnymi formami podnikania právnických osôb v Slovenskej republike a načrtáva základné typy podnikateľských štruktúr v Slovenskej republike. Vymedzuje rozdiely medzi jednotlivými typmi právnických osôb z pohľadu základného imania, riadenia spoločnosti, rozdeľovania zisku a ich právnou úpravou.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Ľúbostnato.pdf

Nezblázni sa, mamička.pdf

Hebrejská bible a dějiny.pdf

Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání.pdf

Zemepisný zošit pre 5. ročník.pdf

Pátrání s kouzelnou tužkou: Záhady ve městě.pdf

Čarodějova věž.pdf

Vrtuľník Vratko.pdf

Dračí oči: Čarodějka.pdf

1000 pláží a potápěčských míst.pdf

Stříbrný paprsek.pdf

Deutsch für deinen job - Němčina pro řemesla a služby.pdf

Právnická dvouletka.pdf

Florencie v extázi.pdf