Regionální rozvoj eBook

Venirsincontro.it Regionální rozvoj Image
POPIS

Trávit čas knihou Regionální rozvoj! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Regionální rozvoj a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Publikace podává ucelený pohled na teorii i praxi regionálního rozvoje a regionální politiky od základních východisek po oblast programování a tvorby strategií v rámci managementu regionálního rozvoje. Mimo jiné vysvětluje vztah regionálního rozvoje k vybraným vědním oborům, podstatu regionální dimenze v jednotlivých státních politikách, teorii regionálního rozvoje, regionální politiku ČR a politiku hospodářské a sociální soudržnosti EU a popisuje současné procesy v regionálním rozvoji např. urbanizaci, tvorbu klastrů, difúzi inovací nebo migraci.

INFORMACE

AUTOR
René Wokoun
VELIKOST SOUBORU
1,11 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2008
NÁZEV SOUBORU
Regionální rozvoj.pdf
ISBN
8072016990
STÁHNOUT ČÍST

Regionální rozvoj - Národohospodářská fakulta - Vysoká ...

13) Čl. 123 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Život, vesmír a všetko.pdf

Cesta sněžných ptáků.pdf

Sme iba poslušné ovečky?.pdf

Střílející blázen.pdf

Aká je to farba?.pdf

Tertullianus a církev.pdf

Mnich Luís de Sousa.pdf

Proměny ekonomické diplomacie v ČR a ve světě.pdf

Přírodní léčba kočky.pdf

Porodní bába na Syltu.pdf

Práce a Mzdy 5/2016.pdf

Jak básníkům chutná život.pdf

Únos prezidenta.pdf

Tomu neuveríš!.pdf

Vídeň, Rakousko 1:16 000 1:500 000.pdf

Deprese jako šance.pdf

Literatura pro 1. ročník SOŠ.pdf

Inkognito.pdf

Nemčina pre samoukov + MP3.pdf

Jak to žije: Traktor.pdf