Dejiny štátu a práva na Slovensku II eBook

Venirsincontro.it Dejiny štátu a práva na Slovensku II Image
POPIS

Dejiny štátu a práva na Slovensku II je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miriam Laclavíková. Přečtěte si s námi knihu Dejiny štátu a práva na Slovensku II na venirsincontro.it

Predkladané druhé doplnené vydanie učebného textu nadväzuje na prvú časť učebnice Dejiny štátu a práva na území Slovenska. Svojím právno-historickým pojednaním začína zásadnými zmenami prevratových rokov meruôsmych a končí opäť zásadnou spoločenskou premenou - februárovými udalosťami roku 1948. Značná rozdielnosť sledovaného časového vymedzenia však neovplyvňuje zachovanie rovnakej metodiky i metodologického prístupu predkladanej druhej časti našej štátoprávnej histórie v porovnaní s prvým dielom. Predovšetkým je to zvýraznenie priority maximálnej zrozumiteľnosti pre čo najširšiu skupinu, či už odbornej, alebo aj laickej verejnosti. Spôsob spracovania a chápania predloženej druhej časti učebnice je vedený snahou autorov podať najprv ucelený vývoj štátnej organizácie, foriem a prameňov práva. Jeho cieľom je dosiahnuť u čitateľa nevyhnutne prehľadné a ľahšie osvojiteľné penzum vedomostí pozostávajúcich z rozhodujúcich nosných prvkov oboch sledovaných kategórií. Následne nadväzujúcimi sú náčrty právnych inštitútov v ich historickom vývoji, ktoré umožňujú predstavenie i poznanie jednotlivých právnych odvetví.Predkladaná učebnica zahŕňa náš štátoprávny vývoj tak v monarchistickom období do roku 1918 spolu s nasledujúcim republikánskym obdobím predmníchovského i pomníchovského Československa, Slovenska rokov 1939 až 1945, ako aj zahraničnej i domácej rezistencie počas druhej svetovej vojny s východiskom do povojnovej etapy končiacej februárovými udalosťami roku 1948 nastoľujúcimi totalitarizmus sovietskeho socialistického typu.

INFORMACE

AUTOR
Miriam Laclavíková
VELIKOST SOUBORU
7,18 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2019
NÁZEV SOUBORU
Dejiny štátu a práva na Slovensku II.pdf
ISBN
9788057101031
STÁHNOUT ČÍST

Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848-1948 ...

V nadväznosti na Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. absolvovaním predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. študent získa prehľadné vedomosti o vývoji štátu a práva (verejného i súkromného) na našom území v 20. storočí v podmienkach prvej a druhej Československej republiky, Slovenskej republiky (1939-1945), v obnovenej ČSR (1945-1948), o ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Biologie pro gymnázia.pdf

Smrtící tanec.pdf

Sorbetové dievča.pdf

Plátna pro velké černé oči.pdf

Poznáváme svět v číslech.pdf

PMPP 8/2013.pdf

Depresia.pdf

Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2007.pdf

Ruže.pdf

Bílá paní na hlídání.pdf

Nie ste vy náhodou ten chýrny pán Rafin?.pdf

Lanýže.pdf

Proroctví.pdf

Prázdniny pri mori s Montessori.pdf

Vánoční kuchařka.pdf

Vidět je věřit, věřit je vidět.pdf

Dívka od vedle.pdf

Kiki, Benni a katastrofa za dveřmi.pdf