Dějiny III. eBook

Venirsincontro.it Dějiny III. Image
POPIS

Trávit čas knihou Dějiny III.! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Dějiny III. a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Polybiovo dějepisné dílo se dochovalo zčásti v úplnosti, zčásti torzovitě. První pětice knih, jež se dochovaly neporušené, vyšla v AK ve dvou předchozích svazcích – Dějiny I a Dějiny II. Třetí díl Polybiových Dějin obsahuje dochované části a zlomky 6. až 19. knihy. Jsou v nich více méně souvisle zachyceny události na různých místech antického světa mezi roky 216 až 196 př. n. l. Stěžejní místo zaujímá líčení Hannibalova tažení v Itálii, římské výboje na Pyrenejském poloostrově a průběh druhé makedonské války.Do výkladu historických událostí vložil (v 6. knize) Polybios nesmírně zajímavé pojednání o římské ústavě, kterou porovnává se staršími formami ústav řeckých států a spatřuje v ní základ římských vojenských úspěchů, a doplňuje ji popisem římského vojenství.Na jiném místě (ve 12. knize) se zabývá metodologií historigrafie a polemizuje se svými předchůdci i současníky o způsobu zychycení historických dějů. Sám zdůrazňuje nutnost nahlížet události ve vzájemných souvislostech a hledat jejich příčiny.Tento svazek stejně jako předchozí dva přeložil, předmluvou, poznámkami a rejstříkem opatřil prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc.

INFORMACE

AUTOR
Polybios
VELIKOST SOUBORU
7,91 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2011
NÁZEV SOUBORU
Dějiny III..pdf
ISBN
9788073401252
STÁHNOUT ČÍST

Uhersko - Wikipedie

Třetí díl českého překladu Polybiových Dějin obsahuje texty z VI. až XVIII. knihy - tyto části obsáhlého dějepisného díla se nedochovaly v úplnosti, a...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Kardinál Jozef Tomko.pdf

Jesenná láska.pdf

Oblékačky pro princezny.pdf

Moje velká tlustá zombí ryba: Zpackaný pokus.pdf

Pavla Francová - katalog.pdf

Náramkové hodinky.pdf

Cvičebnice ruské gramatiky s nadhledem A1.pdf

Budoucnost lidstva.pdf

Cesta.pdf

Rukověť sběratele starých zbraní.pdf

Píseň pro Lyu.pdf

Vnitřní lékařství I.pdf

3 x Telo ako posilňovňa.pdf

Základy kresby - zátišia a objekty.pdf

Atentát na Kennedyho.pdf

Ivanka ráda jí.pdf

Nám sa ešte nechce spať.pdf

Spoznávame... zvieratá (kolekcia).pdf