Slovensko a prvá svetová vojna I. eBook

Venirsincontro.it Slovensko a prvá svetová vojna I. Image
POPIS

Slovensko a prvá svetová vojna I. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Radoslav Turík. Přečtěte si s námi knihu Slovensko a prvá svetová vojna I. na venirsincontro.it

Publikácia je rozdelená do piatich samostatných podkapitol, ktoré obsahujú 21 odborných príspevkov od autorov zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny. Rozsahom najväčšia je kapitola venovaná vojenským aspektom.Analyzované sú epizódy z bojovej činnosti na území dnešného Slovenska, ale aj z nasadenia našich predkov na bojiskách prvej svetovej vojny. Samostatná kapitola je vyčlenená hospodárskym, ekonomickým či spoločenským aspektom. V samostatnej kapitole sú sústredené aj príspevky venované dobovej tlači, spomienkam, a tiež dobovej propagande. V poradí štvrtej kapitole sú sústredené príspevky venované problematike vojnových cintorínov a pamätníkov. Poslednou kapitolou publikácie sú príspevky venované archeológii so zameraním na obdobie prvej svetovej vojny. Takýto výskum je na Slovensku ešte v plienkach, ale skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že archeológia môže vhodne dopĺňať výskum historikov, ktorý je zameraný na priebeh bojových operácií. Publikáciu dopĺňa viac ako 100 ilustrácií, dobových fotografií a máp. Publikácia je zostavená z príspevkov, ktoré odzneli na vedeckej konferencii Slovensko a prvá svetová vojna. Konferencia sa uskutočnila 20.21. februára 2018 v Košiciach. Organizátormi konferencie boli Klub vojenskej histórie Beskydy a Štátna vedecká knižnica v Košiciach.

INFORMACE

AUTOR
Radoslav Turík
VELIKOST SOUBORU
1,43 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2019
NÁZEV SOUBORU
Slovensko a prvá svetová vojna I..pdf
ISBN
9788057005766
STÁHNOUT ČÍST

Dejiny Slovenska, Druhá Svetová Vojna, Slovenské Národné ...

Slovensko a I. svetová vojna /1914 - 1918/ Prvá svetová vojna rozdelila krajiny do 2 zoskupení: Trojspolok (Nemecko, Rakúsko - Uhorsko, Turecko) a Dohoda (Veľká Británia, Francúzsko, Rusko). Slovenskí politici vyhlásili po vypuknutí vojny politiku pasivity, vojaci však museli narukovať a bojovať za cisára, teda na strane Rakúsko - Uhorska.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Život s bylinkami.pdf

Cirkus zlodějů a tombola zkázy.pdf

Obrázkový slovníček - Angličtina.pdf

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím.pdf

Bike - dokonalá jízda v terénu.pdf

Výběr fyzikálních úloh.pdf

The Best Photographers.pdf

Aktualizácia VI/2.pdf

Lionel Messi.pdf

Běsové ruské revoluce.pdf

Poslední básně.pdf

Elektronika II - učebnice.pdf

Lásky komické a tragické.pdf