Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku eBook

Venirsincontro.it Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku Image
POPIS

Hledáte knihu Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Zuzana Lopatková? Přečtěte si knihy online na našem webu venirsincontro.it

V rámci série Bibliotheca historica Tyrnaviensis, vydávanej Katedrou histórie Filozofickej fakulty TU v Trnave, vychádza ďalší vedecký recenzovaný zborník s názvom Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Zborník, ktorého editorkou je Zuzana Lopatková, prezentuje výskum hospodárskych dejín vybraných panstiev, hospodárskych celkov, či čiastkových problémov z oblasti hospodárskeho vývoja a správy panstiev v minulosti, a je hlavným publikačným výstupom z vedeckej konferencie, ktorá sa v rámci projektu VEGA č. 1/0645/17 Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia uskutočnila dňa 29. apríla 2019 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Viaceré príspevky sa venujú vývoju centrálnej správy, diferenciácii riadenia panstva, či jednotlivým sídlam panstiev, ktoré boli pre majiteľov ako príslušníkov šľachtického stavu aj reprezentačnou záležitosťou. Ďalší okruh príspevkov predstavuje hospodárstvo na panstve v zmysle fungovania rôznych typov výrobných podnikov, venujúcich sa poľnohospodárskej a živočíšnej výrobe, lesnému hospodárstvu, osobitne vinohradníctvu, či iných druhov podnikov. Zaujímavé je tiež sledovať panstvá s chronologickými presahmi do 19. storočia,ako sa niekdajšie feudálne panstvá v mnohých prípadoch menili na moderné a prosperujúce veľkostatky so špecializovaným zameraním na niektorú oblasť produkcie. V neposlednom rade príspevky sledujú každodennosť jednotlivých spoločenských vrstiev na panstvách, spoločenskú a pracovnú mobilitu, či problematiku mestského, alebo cirkevného hospodárenia. Príspevky sa geograficky viažu k rôznym regiónom nášho územia, preto za účelom sledovania konkrétnych topografických súvislostí slúži výberový miestny register. Predložená publikácia sa usiluje postihnúť niektoré aspekty organizácie zemepanskej správy a riadenia na vybraných panstvách, s chronologickým rozmedzím od obdobia neskorého stredoveku až po obdobie 19. storočia.Cieľom jej vydaniaje tak osvetliť čitateľom viaceré momentya súvislosti, priniesť ucelenejší obraz stavu a vývoja hospodárenia v sledovaných obdobiach na našom území, a nastoliť nové tematické otázky pre nasmerovanie ďalších špecializovaných výskumov.

INFORMACE

AUTOR
Zuzana Lopatková
VELIKOST SOUBORU
6,34 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2019
NÁZEV SOUBORU
Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku.pdf
ISBN
9788381111584
STÁHNOUT ČÍST

OTÁZKY zemepanského hospodárenia a správy v novoveku ...

Vyberte si z knih od autora Zuzana Lopatková na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Mikrobiológia I..pdf

Trilógia Sine Metu (Údolie, Štít/Sen, Rozprávkar).pdf

Reflexologie.pdf

Alef, Bejs... Jid.pdf

Nemoc jako řeč dětské duše.pdf

Dračí meč - Rytíři z kamene.pdf

Ovocné stromy.pdf

Bart Simpson.pdf

Kniha pamätí.pdf

Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945).pdf

Horseland 13: Lesní požár.pdf

Duch počítače.pdf

Záhrada.pdf