Ja a moje telo eBook

Venirsincontro.it Ja a moje telo Image
POPIS

Ja a moje telo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ľubica Šupová. Přečtěte si s námi knihu Ja a moje telo na venirsincontro.it

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole sa spravidla obohacuje o rôzne interné, ako aj externé projekty alebo o programy, ktoré majú rôzne tematické zameranie. Jednou z oblastí, ktorej sa materské školy popri plnení učebných osnov svojho školského vzdelávacieho programu môžu venovať, je aj oblasť sexuálnej výchovy.Publikácia Ja a moje telo obsahuje teoretickú časť, ktorá bližšie špecifikuje pojem sexuálnej výchovy a jej význam v materskej škole, približuje dieťa a jeho sexuálny vývin a odporúčania pre rodičov.Praktická časť vám prináša bohato spracované námety a aktivity, ktoré možno v materskej škole realizovať.Sexuálnu výchovu možno vnímať ako súčasť prierezovej témy tykajúcej sa ochrany človeka a zdravia, výchovy k zdravému spôsobu života, ale aj ako súčasť plnenia špecifických i konkrétnych cieľov súvisiacich s obsahovými štandardmi: Meno a priezvisko dieťaťa; Rodina a jej členovia; Postoje k členom rodiny; Postoje k domovu; Ľudské telo i mnohými ďalšími.Obsah:I. Teoretická časť1. Pojem „sexuálna výchova“2. Význam sexuálnej výchovy v materskej škole3. Dieťa a jeho sexuálny vývin3.1 Prvé obdobie sexuálneho vývinu dieťaťa3.2 Druhé obdobie sexuálneho vývinu dieťaťa4. Masturbácia v predškolskom veku5. Odporúčania pre rodičov v oblasti sexuálnej výchovy6. Ochrana dieťaťa pred sexuálnym násilím7. Kvalitný obsah sexuálnej výchovy v materskej škole8. Príloha č. 1 — „Ako sme prišli na svet“9. Príloha č. 2 — „Ako sa dieťatko narodí“II. Praktická časť1. Úvod2. Metodický list č. 13. Metodický list č. 24. Metodický list č. 35. Metodický list č. 46. Metodický list č. 57. Metodický list č. 68. Záver

INFORMACE

AUTOR
Ľubica Šupová
VELIKOST SOUBORU
5,42 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2013
NÁZEV SOUBORU
Ja a moje telo.pdf
ISBN
9788081400773
STÁHNOUT ČÍST

Já a moje tělo - | Knihy Dobrovský

Ja a moje telo - Eva Poliaková, Ľubica Šupová . Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole sa spravidla obohacuje o rôzne interné, ako aj externé projekty alebo o programy, ktoré majú rôzne tematické zameranie. Jednou z oblastí, ktorej sa materské školy popri plnení učebných osnov svojho školského vzdelávacieho ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Iný človek.pdf

Luciferův učeň.pdf

Práca, mzdy a odmeňovanie 3/2015.pdf

Zbierka úloh z matematika pre 5. ročník základných škôl (pre sluchovo postihnutých).pdf

Malé mačiatko.pdf

Cítim sa skvele - Spoľahlivá diéta.pdf

Potápěčská medicína.pdf

Štyri dohody.pdf

Zvuky na farme.pdf

Pogodowitz.pdf

Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl.pdf

Pakistanská pomsta.pdf

Mahlerův čas.pdf