Podvody na talíři eBook

Venirsincontro.it Podvody na talíři Image
POPIS

Hledáte knihu Podvody na talíři? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Thilo Bode? Přečtěte si knihy online na našem webu venirsincontro.it

Thilo Bode, který patří k nejcitovanějším a zároveň nejobávanějším kritikům kvality potravin a potra­vinářského průmyslu, ve své kni­ze, které se v Německu prodalo přes 150 000 výtisků a která měla mimořádný ohlas například i na Slovensku, nemilosrdně odhaluje skan­­dál­ní zálud­né strategie a nekalé praktiky potra­vinářských koncernů, postrádajících jaké­ko­li zábrany. Od zavádějících a klama­vých etiket na potravinách, jež spotřebi­tele vě­domě uvádějí v omyl nebo mu posky­tují záměrně matoucí informace, po pochybnou kvalitu, či spíše nekvalitu samotných potra­vinářských „produktů“ uvá­děných na trh za podpory bombas­tických lživých reklamních kampaní – to vše je součástí důmyslné strategie, proti níž je spo­třebitel bezmocný a kterou pří­mo či nepřímo posvěcují naši političtí zástupci. Odhalení a závěry, které kniha Podvody na talíři předkládá, jsou v dnešním globalizovaném světě který se vymkl z klou­bů, platné nejen pro Německo, ale pro celou Evropu.Kupujete si produkty označené „fitness“? Fit po nich nebudete, zato přiberete. Vyhledáváte tradiční regionální produkty připra­vené podle původních re­ceptů? Tře­ba tako­vá schwarzwaldská šunka: ze všech 750 000 prasat, která se každý rok na tak­zvanou schwarzwaldskou šunku zpracují, ne­po­chází ze Schwarzwaldu ani jedno – všechna totiž pochází z velkochovů z celé Evropy. Anebo „tradiční česká“ majo­néza Poli­­čanka: oproti tradiční recep­tuře obsa­hu­je osmkrát méně žlout­­ků, v ne­závislých testech kvality pro­pad­la, a přes­to se chlubí prestižní národní znač­kou Klasa udě­lo­va­nou ministrem ze­mě­dělství! Vybíráte si „zdravé“ výrobky pro děti? To jsou nejčastěji jen skryté kalorické bomby plné cukru. Nápoje z jablek s pečetí bio? Ty mnoh­dy žádné jablko ani neviděly…Tyto neuvěřitelné podvody a triky mají svůj systém. Potravinářské koncerny totiž dosáhly mezí možného růstu. A tak nám s po­mocí reklamy, která stojí miliardy, vnucují „inovované“ výrobky, jež jsou nové a lepší pouze podle jejich tvrzení. Tyto produkty kvalitu jen předstírají a často navíc přímo ohrožují naše zdraví. Že v celém systému je cosi shnilého, to dnes ví každý. Thilo Bode se nebojí nazývat věci pravým jménem. Jeho kniha je zá­ro­veň návodem, jak nekalé praktiky potravinářských koncernů bojkotovat, ale také vý­zvou, aby si lidé začali za své zástupce volit politky, kteří skutečně hájí jejich zá­j­my. To je v České republice, kde ob­čané nedávno katapultovali do evropské­ho parlamentu „pro­fesionála“ Pavla Telič­ku, který v otáz­ce ochrany spotřebitele pro­sazu­je ideu „sa­more­gulace“, obzvláš­­ť aktuální problém.České vydání bylo doplněno, aktualizo­váno a obohaceno o informace, jež se vzta­hují k českému prostředí, a zohledňuje situaci v České republice. V příloze kniha při­náší rozhovor s Miroslavem Spišiakem, který osobně poznal praktiky používané při výrobě potravinových surovin určených pro střední a východní Evropu a rozhodl se o nich otevřeně promluvit.

INFORMACE

AUTOR
Thilo Bode
VELIKOST SOUBORU
9,11 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2014
NÁZEV SOUBORU
Podvody na talíři.pdf
ISBN
9788087950029
STÁHNOUT ČÍST

Podvody na talíři - Bode Thilo | Knihy Dobrovský

„Na otázku, kolik procent ovoce se v jogurtu nachází, není snadná odpověď. většina konzumentů tento údaj z obalu pravděpodobně nevyvodí. Výrobci totiž ze zásady tuto informaci přímo neuvádí (a žádný zákon je k tomu nenutí). Deklaruje se totiž pouze podíl tzv. ovocné složky. ... Podvody na talíři (Thilo Bode)

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Cestoviny.pdf

Celým tělem naboso.pdf

Vraždy v nakladelství.pdf

Komárno 1:10 000.pdf

Nedeľné katechézky pre najmenších (Liturgický rok A) 2019/2020.pdf

Italsko-český právnický slovník.pdf

Odchádzam s Hippokratom.pdf

Základy obchodného práva pre ekonómov.pdf

Klatba Sudet.pdf

Tisíc darov.pdf

Velorex.pdf

Svěcení /kůže/.pdf

Dcera vlčic.pdf