Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom eBook

Venirsincontro.it Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom Image
POPIS

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Renáta Somorová. Přečtěte si s námi knihu Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom na venirsincontro.it

Čitateľská gramotnosť nie je jednoduchá schopnosť plynulo a rýchlo čítať, je to spôsobilosť porozumieť písanému textu a využívať ho na ďalšie vzdelávanie a na vlastné ciele. Rôzne testovania preukazujú, že čitateľská gramotnosť je na slovenských školách na nepostačujúcej úrovni a stále sa zhoršuje. Publikácie pomáhajú preklenúť priepasť medzi starou školskou metódou memorovania a novou, založenou na samostatnej práci žiakov s textom. Sú v súlade s učebnými osnovami, uplatňujú sa v nich medzipredmetové vzťahy - obsahujú texty z rôznych odborov /biológia, dejepis, geografia, fyzika, chémia.../. Význam publikácií spočíva najmä v tom, že prichádzajú na trh v čase, keď nie sú k dispozícii žiadne učebné pomôcky na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov základných škôl.

INFORMACE

AUTOR
Renáta Somorová
VELIKOST SOUBORU
1,58 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2011
NÁZEV SOUBORU
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom.pdf
ISBN
9788007019447
STÁHNOUT ČÍST

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. až 9 ...

Všetky informácie o produkte Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom Pracovny zosit Renáta Somorová, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

HR v praxi PROFI (internetový portál).pdf

Klasická čínská medicína I..pdf

Stíny.pdf

Inventura dospělosti.pdf

Obchodný zákonník.pdf

Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění – Kardiabetes.pdf

Mega vymaľovanková súprava: Ľadové kráľovstvo.pdf

S angličtinou do světa.pdf

Jak blafovat o fotbale.pdf

Rakouské a Bavorské Alpy.pdf

Základy praktické terminologie pro sestry.pdf