DPH 2016 eBook

Venirsincontro.it DPH 2016 Image
POPIS

Trávit čas knihou DPH 2016! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu DPH 2016 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

V publikaci naleznete komentář ke všem paragrafům zákona, včetně jednotlivých odstavců, po změnách k 1. 1. 2016 vyvolaných celkem třemi novelami zákona účinnými od ledna 2015 a ledna 2016, prováděcími nařízeními vlády a v pololetí přijatou novelizací ve vazbě na nový celní řád.Od ledna zavedené kontrolní hlášení zcela jistě v prvních týdnech, do odladění softwarových systémů, trochu zkomplikuje život IT pracovníků, ale pokud budou dodržovány formáty elektronických podání, nehrozí jeho zavedením žádný zásadní problém, protože v již dávno zavedené záznamní daňové povinnosti jsou potřebná data evidována, s výjimkou některých kontrolních součtů.Upozorníme na povinnost eurokonformního čtení zákona – je nutné si uvědomit, že tuzemské soukromé právo je možné použít jen za předpokladu, že obsah nějakého pojmu odpovídá obsahu pojmu plynoucího z práva EU.Upozorníme dále, že promítnutí některých judikátů Evropského soudního dvoru a Nejvyššího správního soudu v Brně má za následek změnu některých výkladů v oblasti nemovitých věcí, zejména pak pozemků, z těch pak pozemků přilehlých a hospodářsky využívaných společně se stavbami na těchto pozemcích. V ČR je totiž zatím normální, že pozemek pod stavbou patří někomu jinému, než stavba na něm umístěná.Naleznete také např. pojmy funkční celek, princip nedělitelnosti plnění, ale s přihlédnutím k hospodářskému využití, plnění hlavnímu a vedlejšímu – v zákoně se mírně mění pohled na převody a pronájmy pozemků.„Na spadnutí“ je také možnost rozšíření oblasti, ve které se aplikuje přenesená daňová povinnost, a bude možné domluvit se i smluvně na uplatňování PDP pro vybraná plnění.Místo v této publikaci je věnováno také narůstajícímu počtu nespolehlivých plátců a případů ručení za daň.Výklad doplňuje cca 300 příkladů z praxe. Součástí jsou i komentované přílohy (sazby u zboží a služeb). Publikace poslouží všem, kdo se s daní z přidané hodnoty v praxi setkávají.

INFORMACE

AUTOR
Oto Paikert
VELIKOST SOUBORU
3,52 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2016
NÁZEV SOUBORU
DPH 2016.pdf
ISBN
9788027100347
STÁHNOUT ČÍST

Přehled formulářů pro finanční správu - Daňový portál

DPH - popis řádků Přiznání k DPH od r. 2016. Obsah článku: I. Zdanitelná plnění; II. Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně; III. Doplňující informace; IV. Nárok na odpočet daně; V. Krácení nároku na odpočet daně; VI. Výpočet daňové povinnosti; Poznámky; Daň odvede ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku.pdf

Procházky pana Pipa / Mr. Pip’s Trips.pdf

Tikot.pdf

Terra Incognita.pdf

Netradiční procházky Prahou.pdf

Drahí vendelíni.pdf

Vycvik psa.pdf

Štěňata a psi.pdf

Zorka v kráľovstve škriatkov.pdf

365 dní s mystiky Karmelu.pdf

Nedokonalci.pdf

Pohádky o Honzovi a o Jankovi.pdf

Pragocalypsa 1: Strážci brány.pdf

1000 traktorů.pdf

Velká kniha starožitností a kuriozit.pdf

Naháč.pdf

Důvěrné rozhovory.pdf

Veľký krížovkársky slovník.pdf