Matematika 5 eBook

Venirsincontro.it Matematika 5 Image
POPIS

Trávit čas knihou Matematika 5! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Matematika 5 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.Učebnice Matematika 5 obsahuje učivo aritmetiky a geometrie. Aritmetika je zaměřena na sčítání a odčítání v oboru do 1000 (i s přechodem desítek), dělení v oboru násobilek do 100, jednotky délky, hmotnosti, času a objemu, platidla. V geometrii se žáci seznamují s pojmy: kolmice, rovnoběžky, čtverec a obdélník, kruh a kružnice. Učivo doprovázejí barevné ilustrace Jiřího Fixla.Platná schvalovací doložka MŠMT:Schválilo MŠMT č. j. MSMT-1051/2019 dne 24. ledna 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

INFORMACE

AUTOR
none
VELIKOST SOUBORU
3,49 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
none
NÁZEV SOUBORU
Matematika 5.pdf
ISBN
9788072163199
STÁHNOUT ČÍST

On-line cvičení

Matýskova matematika pro 5. ročník K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvořeny i multimediální interaktivní učebnice MIUč+ , včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i na domácích počítačích nebo tabletech.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Odporovateľnosť právnych úkonov.pdf

Kterak Západ zbloudil.pdf

A čo takto byť... veterinárom.pdf

Věci a slova.pdf

Smrtící překlad.pdf

Stefanovy deníky: Chuť krve (2. díl).pdf

Ukradené pevnosti.pdf

Raněná hraběnka.pdf

Na okraji temna.pdf

Zlodejka duší.pdf

Neuroendokrinní nádory.pdf

Taška plná příběhů: Trollové 1.pdf

Dračí denník: Prísne tajné!.pdf

Africké putování.pdf