Teória kapitálového trhu eBook

Venirsincontro.it Teória kapitálového trhu Image
POPIS

Trávit čas knihou Teória kapitálového trhu! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Teória kapitálového trhu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

V publikácii sa analyzuje kapitálový trh z pohľadu jednotlivých ekonomických teórií, pričom sa poukazuje na širšie súvislosti jeho fungovania v podmienkach národnej i medzinárodnej ekonomiky. Autorka sleduje najmä makroekonomické aspekty kapitálového trhu, jeho vplyv na vytváranie makroekonomickej rovnováhy a z toho vyplývajúce dôsledky pre hospodárskopolitickú prax.Na kapitoly o teórii kapitálu a úroku, zobrazení kapitálového trhu v makroekonomických modeloch, medzinárodnom trhu kapitálu, vplyve medzinárodného pohybu kapitálu na národnú ekonomiku nadväzuje osobitná kapitola venovaná slovenskému kapitálovému trhu, predpokladom jeho vzniku, problémom a perspektívam.

INFORMACE

AUTOR
Veronika Piovarčiová
VELIKOST SOUBORU
2,24 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2004
NÁZEV SOUBORU
Teória kapitálového trhu.pdf
ISBN
8080780021
STÁHNOUT ČÍST

Peňažné a Kapitálové Trhy I, Ii | Ibv

Priamka znázornená na obr. č.2 je oby čajne ozna čovaná ako priamka kapitálového trhu (Capital Market Line - CML). Všetci investori skon čia s portfóliami niekde na priamke kapitálového trhu a všetky efektívne portfóliá budú leža ť na priamke CML. Teda pri

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Net Force II - Skrytá akta.pdf

Chvála pomalosti.pdf

Exotické rostliny v zahradě.pdf

Právo sociálneho zabezpečenia.pdf

Ženy nášho rodu.pdf

Západné Tatry 1:50 000.pdf

Pohádky pro začínající čtenáře 3.pdf

Nesmieš sa ich dotýkať.pdf

Křížovky s humorem.pdf

Čtení z těla.pdf

Koperníkova kletba.pdf

The Evolution Myth.pdf

Kuk do knížky! ZOO.pdf

Vražda za oponou.pdf

Minnie.pdf

Hlava v hlavě.pdf

Výber tatranských stien II. - Horolezecký sprievodca.pdf

USA, Südliches Kanada 1: 4 000 000.pdf

Jak na Internet – Bezpečně.pdf