Insolvenční řízení eBook

Venirsincontro.it Insolvenční řízení Image
POPIS

Insolvenční řízení je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Insolvenční řízení na venirsincontro.it

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení, reaguje na všechny novely, kterými byl insolvenční zákon v průběhu doby dotčen. Mezi nejvýznamnější patří systémová novela provedená zákonem č. 274/2013 Sb. a akreditační novela provedená zákonem č. 64/2017 Sb. Autoři neponechávají bez povšimnutí změny v evropské úpravě insolvenčního práva ani revidované nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848, které upravuje insolvenční řízení s evropským přeshraničním prvkem. Výkladové potíže v praxi jsou objasňovány pomocí aktuální judikatury, některé prostřednictvím příslušných novel zákona. Lze připustit, že při legislativních změnách vznikají a mohou vznikat nové výkladové potíže na něž je v publikaci poukazováno autory s odkazem na vhodnou judikaturu a příslušná ustanovení zákona.

INFORMACE

AUTOR
none
VELIKOST SOUBORU
1,56 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2018
NÁZEV SOUBORU
Insolvenční řízení.pdf
ISBN
9788074007156
STÁHNOUT ČÍST

Insolvence pro každého: Jak zahájit insolvenční řízení ...

Insolvenční řízení lze rozdělit do několika fází, mezi které patří. 1. Zahajovací fáze. Tato fáze zahrnuje především ověřování samotným dlužníkem, zda splňuje podmínky stanovené pro povolení oddlužení. Dalším krokem vyplnění formuláře Návrhu na povolení oddlužení, který v sobě obsahuje Insolvenční návrh (tedy návrh na vyhlášení úpadku nebo ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

20.storočie.pdf

Zakletá zem.pdf

Hanebnost.pdf

Kočka mezi holuby.pdf

Štúdio 6.pdf

Bylo nebylo....pdf

Myšlenkové mapy.pdf

100 otázok a odpovedí – BOZP a Zákonník práce.pdf

Posvícení 4 - Chodící strom.pdf

Skutky z lásky.pdf

Desetidenní očista těla.pdf

Světelná rodina.pdf

Protnutí duchovního materialismu.pdf

Hráme sa po celý rok.pdf

Duchovní věda a zdraví člověka.pdf

Josef Pfitzner (1901-1945).pdf

Jak myslet kreativně.pdf