Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2016 a výhľad do roku 2018 eBook

Venirsincontro.it Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2016 a výhľad do roku 2018 Image
POPIS

Hledáte knihu Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2016 a výhľad do roku 2018? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Karol Morvay? Přečtěte si knihy online na našem webu venirsincontro.it

Ekonomický ústav SAV pripravuje od roku 1993 každoročne takúto analýzu hospodárskeho vývoja Slovenska. V publikácii venujeme pozornosť hodnoteniu ekonomickej úrovne a výkonu ekonomiky, vonkajšej a vnútornej rovnováhy, hospodárskej politiky, vývoja na trhu práce, ako aj opatrení, ktoré zmenili ekonomické prostredie. V porovnaní s minuloročnou publikáciou je táto obohatená o pohľad na vývoj v odvetviach hospodárstva či na vývoj finančného sektora. Séria čiastkových analýz ústi do posúdenia možností ďalšieho vývoja v krátkodobom výhľade. Jeho zmyslom nie je priniesť podrobné kvantifikácie ekonomických parametrov, skôr uvažovať nad rámcom najpravdepodobnejšieho vývoja a prípadnými rizikami.Náznaky prerušenia viacročnej deflácie, medziročný prepad investícií, nečakane priaznivý vývoj na trhu práce, spochybňovanie dlhovej brzdy – to sú niektoré z tých javov, ktoré boli pre rok 2016 charakteristické. Nemôžu preto ujsť našej pozornosti v tejto publikácii. Takéto javy sa diali na pozadí niektorých dlhšie prítomných tendencií: napríklad niekoľko rokov pretrvával ekonomický rast s tempom okolo 3 %, pretrvávala neštandardná expanzívna menová politika alebo pretrvával relatívne výrazný rast reálnej mzdy.The analysis of Slovak economic development by Economic Institute, SAS is regularly published since 1993. It evaluates the level of economic development and economic performance, internal and external balance, economic policy, labour and financial markets development as well as measures that have changed the economic environment. In comparison to the previous year's publication, this one enriches with a look at developments in the economic sectors or with developments in the financial sector. A series of partial analyses leads to an assessment of the possible future development in short-term. The purpose of publication is not to provide the detailed quantification of economic parameters, but rather to provide scenarios of the most likely development and possible risks in the future.The signs of multi-year deflation interruption, the year-on-year fall in investments, the unexpectedly favorable development of labour market, or the questioning of "debt brake mechanism" - these are some of the features characteristic for 2016. Thus, we pay attention to them in the publication. Such phenomena have occurred in the background of some longer-term trends: e.g. the economic growth around 3 % rate, persisting non-standard expansionary monetary policy or lasting relatively robust real wage growth.

INFORMACE

AUTOR
Karol Morvay
VELIKOST SOUBORU
4,36 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2017
NÁZEV SOUBORU
Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2016 a výhľad do roku 2018.pdf
ISBN
9788071442752
STÁHNOUT ČÍST

Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku ...

Podobné jednotky. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2017 a výhľad do roku 2019 / Autor: Morvay, Karol, 1973-, et al. Vydané: (2018) Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020 : zaostrené na: prerušenie konvergencie = Economic development of Slovakia in 2018 and outlook up to 2020 : focus on: Discontinued Convergence / Autor: Morvay, Karol, 1973-, et al. Vydané ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Provence a Azurové pobřeží.pdf

Kto je kto v Tieňosvete.pdf

Dobrodruzi 3..pdf

Rozesmátá zvířátka.pdf

Geographica.pdf

Domáce zvieratá.pdf

Bratrstvo černé dýky 8 - Milenec jen můj.pdf

Ticho a zuřivost.pdf

Mezi koly.pdf

Veľká domáca kuchárka.pdf

Poražení.pdf

Haló, Jácíčku.pdf

Matematika pro 8. ročník ZŠ.pdf

Cvičebnica nemeckého jazyka.pdf

Križovatky života.pdf

Nesmrteľnosť.pdf