Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl eBook

Venirsincontro.it Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl Image
POPIS

Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jarmila Žišková. Přečtěte si s námi knihu Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl na venirsincontro.it

Učebnica Vlastiveda 6 svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 5. ročník, pričom získané poznatky upevňuje a zároveň rozvíja. Obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o spoločnosti (Zem a jej zobrazenie, Slovenská republika, Začiatky našich národných dejín) a náuka o prírode (živá príroda, neživá príroda, poznávanie látok, porovnávanie a meranie, elektrická energia). Jednotlivé témy sú spracované formou prístupnou pre žiakov so špeciálnymi potrebami, žiakov sprevádzajú témami spolužiaci Ľuboš a Lenka. Texty sú jednoduché, zrozumiteľné, doplnené množstvom ilustračných obrázkov a úloh, ktoré pomáhajú pri celkovom osvojení si učiva.Pre žiakov s mentálnym postihnutím (variant A) s VJS/6.ročník

INFORMACE

AUTOR
Jarmila Žišková
VELIKOST SOUBORU
4,81 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2014
NÁZEV SOUBORU
Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl.pdf
ISBN
9788080913632
STÁHNOUT ČÍST

Metodická príručka k etickej výchove 6 pre 6. ročník ...

136 Kč Vlastiveda Pracovný zošit pre 6.ročník špeciálnych základných škôl - Škultétyová Silvia . Pracovný zošit z vlastivedy tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom rôznych cvičení sa žiaci oboznámia so začiatkom našich národných dejín, naučia sa orientovať na mape Slovenskej republiky, prehĺbia si svoje znalosti o človeku, získajú poznatky ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Tréninková bible pro triatlonisty.pdf

Města.pdf

Dane a účtovníctvo 10/2018.pdf

Pokrevní pouta.pdf

Konopí a konopné drogy.pdf

Aktualizácia II/3 2016.pdf

Krvavé ostří.pdf

Strašidla na hlídání: Půlnoční královna.pdf

Naše rozhledny.pdf

Kedrigern a hlas pro Princeznu.pdf

Klinická balneologie.pdf

Řečtina - praktický jazykový průvodce.pdf

Staré a památné stromy Třeboňska.pdf

Kreativita 1.pdf