Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva eBook

Venirsincontro.it Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva Image
POPIS

Trávit čas knihou Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Publikace se obšírně zabývá podstatou vztahu lékaře a pacienta. Základní otázka zní - je vztah mezi lékařem a pacientem soukromoprávní smlouva, anebo specifický druh právního vztahu? Autor v publikaci historicky a komparativně dokládá, že vztah lékaře a pacienta má své pevné místo v soukromém právu - a to i dnes. Současně je vztah lékaře a pacienta analyzován ve vztahu k současné právní úpravě, dané zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a občanským zákoníkem, a to nejen současným, ale i novým, jehož účinnost nastane 1. ledna 2014. Je poukázáno i na skutečnost, že většina záležitostí ve vztahu lékaře a pacienta byla původně regulována pouze v rovině morální a byla formulována v různých etických kodexech, které ovšem řada lékařů ani nezná. Kniha pojednává například i o Hippokratově přísaze, jejím obsahu a právní závaznosti. Vývoj právní úpravy rychle směřuje ke striktní právní regulaci s odpovídajícími důsledky pro obě strany, tedy jak pro lékaře, tak pro pacienty. Čtenář se tedy dozví, jaká jsou práva a povinnosti lékařů a zdravotnického personálu, pacientů (či klientů), zdravotních pojišťoven a dalších subjektů při poskytování zdravotních služeb. Zdravotnickým pracovníkům i právníkům zabývajícím se medicínským právem kniha poskytne informace o základních právech a povinnostech lékařů i pacientů. Současně může kniha sloužit jako návod zdravotníkům jak se vyvarovat při své práci konfliktů s právem a jak právo ke zlepšení své práce využívat.

INFORMACE

AUTOR
Tomáš Doležal
VELIKOST SOUBORU
5,17 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2012
NÁZEV SOUBORU
Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva.pdf
ISBN
9788087576243
STÁHNOUT ČÍST

Tomáš Doležal: Vztah lékaře a pacienta z pohledu ...

Monografia "Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva." ... zde je možno konstatovat „historia magistra vitae" a nejlepším receptem pro správné právní hodnocení vztahu lékaře a pacienta, je hledat odpovědi v minulosti a zjistit, zda by historické ohlédnutí nepřineslo světlo i do dnešní právní praxe ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Zraková terapie slabozrakých.pdf

Toys for Girls.pdf

Dohoda s chorobou.pdf

Příhody čerta Moldana.pdf

Černá lyra. Čas. Očitý svědek.pdf

Morgavsa a Morgana.pdf

Sedemnásť nula štyri.pdf

Tajná dohoda.pdf

Pejsek u cesty.pdf

Pašeráckou stezkou z Tibetu.pdf

Ani kúsok nazmar.pdf

Cesta k vibrujícímu zdraví.pdf