Nákup a predaj eBook

Venirsincontro.it Nákup a predaj Image
POPIS

Trávit čas knihou Nákup a predaj! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Nákup a predaj a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu podstatných určení koncepcií nákupu a predaja, k pochopeniu potreby komplexnejšieho pohľadu na danú problematiku, a tým aj k vymedzeniu jej špecifických stránok. Má pomôcť pri prekonávaní niektorých zjednodušených interpretácií nákupu a predaja. Zároveň má ambíciu podporiť názor, podľa ktorého aplikácia marketingového prístupu v danej problematike vyžaduje zmenu kultúry v priemyselných podnikoch, a upozorniť na niektoré vzťahy a mechanizmy, ktoré môžu byť zdrojom zisku podniku. Učebnica prisudzuje veľký význam hľadaniu a realizácii obojstranne výhodných kooperatívnych vzťahov zákazník – dodávateľ. Aj napriek nedostatku štatistických údajov možno konštatovať, že v súčasnosti dochádza k rastúcemu trendu spolupráce medzi malými, strednými a veľkými podnikmi v rámci štátu a v medzinárodnom meradle. Rozvoj týchto možností spolupráce posilňuje nutnosť iných spôsobov vo vzťahoch medzi podnikmi, než sú jednoduché výmenné vzťahy. Učebnica je vhodná nielen pre študentov a učiteľov, ktorí v nej nájdu štruktúrovaný a didaktický manuál orientovaný na problematiku obchodných aktivít priemyselných podnikov, ale aj pre zamestnancov a manažérov podnikov, ktorí v nej nájdu odpovede na otázky v súvislosti s užitočnosťou praktizovania teoretických prístupov z oblasti nákupu a predaja.

INFORMACE

AUTOR
Jaroslav Kita
VELIKOST SOUBORU
1,37 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2017
NÁZEV SOUBORU
Nákup a predaj.pdf
ISBN
9788081685521
STÁHNOUT ČÍST

Úvodná strana - Gamex Trading, s.r.o.

STREDISKÁ. Šurany Nitrianska 1, 942 01 Šurany. Nový Tekov Marušová 16/BL, 935 33 Nový Tekov. Bojničky Bojničky 53/VO, 920 55 Bojničky. Dolný Štál

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Jednoduché účetnictví 2003 - komplexní průvodce s předpisy.pdf

Windowcolor v bytě.pdf

Literatura pro 1. ročník středních škol.pdf

Kapitoly z ošetřovatelské péče I.pdf

Zátiší s vránami.pdf

Motýľ v tvojich dlaniach.pdf

Obezita.pdf

Dvojitý agent.pdf

Môj zdravý Americký staffordšírsky teriér.pdf

Nový Slovenský jazyk 8. ročník ZŠ (2. časť).pdf

Hovory s Primo Levim.pdf