Kuliferdo - slovné úlohy eBook

Venirsincontro.it Kuliferdo - slovné úlohy Image
POPIS

Hledáte knihu Kuliferdo - slovné úlohy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Michaela Hanáková? Přečtěte si knihy online na našem webu venirsincontro.it

Súbor pracovných listov Kuliferdo – Slovné úlohy je určený všetkým, ktorí si chcú zábavnou formou precvičiť riešenie jednoduchých a zložitých úloh so zápisom, výpočtom a skúškou správnosti.Samostatné pracovné listy na precvičovanie.Pracovný zošit je viazaný na príbeh rodiny Vyškerených, ktorí sú pestovateľmi ovocia a zeleniny. Žiak je motivovaný k riešeniu slovných úloh, s ktorou sa táto rodina stretáva každodenne (nákup, predaj, pestovanie, zber, či oprava). V úlohách si žiak precvičí sčitovanie, odčítavanie, násobenie a delenie prirodzených čísel. Počas celého riešenia sa zabaví, ale aj precvičí schopnosť pamätať si udalosti, ktoré sa v rodine Vyškerených odohrali.Súbor pracovných listov je určený:predovšetkým pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ (najmä prvého), ktorí majú vývinové poruchy učenia na vyučovací predmet rozvíjanie špecifických funkcií (RFŠ). Cieľom tohto predmetu RŠF je v maximálnej miere podporiť rozvoj špecifických funkcií ako predpokladu k úspešnému zvládnutiu základného matematického učiva.pre prácu špeciálnych pedagógov so žiakmi, ktorí majú vývinové poruchy učenia v bežných základných školách či v pedagogicko-psychologických poradniach,učiteľom 1. - 4. ročníka, na individuálnu prácu s deťmi s vývinovými poruchami,rodičom, na domáce precvičovanie matematiky, čísel do 10. pre žiakov v nultom a prípravnom ročníku ZŠ.Pracovné zošity sú vypracované podľa požiadaviek vzdelávacích programom pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.

INFORMACE

AUTOR
Michaela Hanáková
VELIKOST SOUBORU
6,65 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2019
NÁZEV SOUBORU
Kuliferdo - slovné úlohy.pdf
ISBN
9788081403859
STÁHNOUT ČÍST

KuliFerdo Slovné úlohy - Knihy.cz

Súbor pracovných listov Kuliferdo - Slovné úlohy je určený všetkým, ktorí si chcú zábavnou formou precvičiť riešenie jednoduchých a zložitých úloh so zápisom, výpočtom a skúškou správnosti. Samostatné pracovné listy na precvičovanie. Pracovný zošit je viazaný na príbeh rodiny Vyškerených, ktorí sú pestovateľmi ovocia a zeleniny.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Rukoväť pre podnikateľov v potravinárstve.pdf

Architektúra medzivojnového obdobia mesta Žiliny.pdf

Zimkomriavky.pdf

Stopa krvi.pdf

Záchvat - 2. vydanie.pdf

Toho dne.pdf

Apokalypsa podle Joba.pdf

Warhammer: Zabíječ obrů.pdf

Rady našej babičky.pdf

Libri Civitatis VI..pdf

Československé pásové dělostřelecké tahače.pdf