Postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike eBook

Venirsincontro.it Postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike Image
POPIS

Hledáte knihu Postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Jaroslav Chovanec? Přečtěte si knihy online na našem webu venirsincontro.it

V monografickej práci autor postupne analyzuje a hodnotí predmetnú problematiku z hľadiska širších súvislostí. V prvej kapitole hodnotí vznik a historický vývoj inštitútu základných ľudských práv a slobôd a ich zakotvenie v ústavách národných štátov. V druhej kapitole sa venuje retrospektívnej deskripcii a rekonštrukcii postavenia národností v Československej socialistickej republike V tretej kapitole približuje ústavnoprávne postavenie a ochranu národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike, analyzuje a hodnotí štátnu národnostnú politiku Slovenskej republiky, ako i uplatňovanie spoločensko-politickej a ústavnoprávnej praxi Ústavy SR.V ďalších kapitolách autor rozoberá a hodnotí účasť na štátnej moci a politiku štátu v oblasti kultúry a školstva národnostných menšín a etnických skupín, poukazuje a hodnotí historické aspekty Rómov, žijúcich vo veľkých koncentráciách na východnom Slovensku, v osadách na okraji dedín, ako aj ich spôsob života. Taktiež poukazuje a hodnotí postavenie Rómov ako druhej najpočetnejšej národnostnej menšiny po národnostnej maďarskej menšine. Rozoberá a hodnotí vzťah Maďarska k národnostnej menšine v Slovenskej republike. V poslednej siedmejkapitole autor analyzuje a hodnotí orgány ochrany práva vrátane práv národnostných menšín a etnických skupín. Medzi orgány ochrany práva zaraďuje tie orgány, ktoré sú typické pre existenciu právneho štátu a bezprostredne súvisia s rozdelením štátnej moci.

INFORMACE

AUTOR
Jaroslav Chovanec
VELIKOST SOUBORU
5,16 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2018
NÁZEV SOUBORU
Postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike.pdf
ISBN
9788081282218
STÁHNOUT ČÍST

Roč. 7, č. 4 (1999)

Knihy Postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike-- autor: Chovanec Jaroslav Festivity jako ukazatel identity a společenského směřování-- autor: Bittnerová Dana, Moravcová Mirjam Diverzita etnických menšin-- autor: Bittnerová Dana, Moravcová Mirjam Jazyk a identita etnických menšin-- autor: Šatava Leoš

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Urinoterapie.pdf

Mandaly - Magie květin.pdf

Otázky do ložnice.pdf

Fotbalové kluby ČR - Teplice.pdf

Aktualita krásného.pdf

Banská Štiavnica.pdf

Stará Praha na dobových pohlednicích.pdf

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti.pdf

Prvouka pro 1. ročník základní školy.pdf

Aspects Of English Pronunciation - Učebnice anglické vyslovnosti.pdf

Pracovní právo pro praxi.pdf

Život Toma Waitse.pdf

Solitéry.pdf

Mysterium.pdf