Medzinárodné právo verejné eBook

Venirsincontro.it Medzinárodné právo verejné Image
POPIS

Trávit čas knihou Medzinárodné právo verejné! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Medzinárodné právo verejné a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), tretie, doplnené a prepracované vydanie, je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného práva, zodpovednosť a sankcie v medzinárodnom práve). V šestnástich kapitolách autor podáva nielen o základnú analýzu všeobecne uplatňovaných inštitútov a noriem medzinárodného práva, ale aj o zachytáva určité vývojové trendy, prípadne budúce smerovanie toho-ktorého inštitútu.Publikácia je určená nielen poslucháčom právnických fakúlt, ale každému, kto sa intenzívnejšie zaujíma o medzinárodnú politiku a medzinárodné právo.

INFORMACE

AUTOR
Ján Klučka
VELIKOST SOUBORU
2,92 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2017
NÁZEV SOUBORU
Medzinárodné právo verejné.pdf
ISBN
9788081687433
STÁHNOUT ČÍST

Medzinárodné právo verejné - najpravo.sk

MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ - Všeobecná časť. o kolektívnych opatreniach bez použitia, či s použitím ozbrojenej sily podľa čl. 41 a 42 Charty OSN.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Nedopoviem slovom.pdf

Conan: Sedm dní do úplňku.pdf

Černočerná tma.pdf

Autoškola 2014.pdf

Markova farmakoterapie vnitřních nemocí.pdf

Záplava.pdf

Někomu život, někomu smrt (1939 - 1941).pdf

Můj kousek Indie.pdf

Prvé čítanie pre malých školákov.pdf

Speciality z brambor.pdf