Autorský zákon. Komentár eBook

Venirsincontro.it Autorský zákon. Komentár Image
POPIS

Autorský zákon. Komentár je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Branislav Hazucha. Přečtěte si s námi knihu Autorský zákon. Komentár na venirsincontro.it

Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto publikácie vychádzali z potrieb súčasnej praxe v oblasti autorskoprávnej ochrany. Sústredili sa tak na otázky, ktorými sa v súčasnosti zaoberajú slovenské súdy, ako aj Súdny dvor Európskej únie. Pri príprave publikácie autori vychádzali z najnovších poznatkov odborných štúdií a judikatúry týkajúcich sa tak slovenského práva, ako aj európskeho a medzinárodného práva. Tiež prihliadali na poznatky a judikatúru súdov z iných krajín. Komentár je určený nielen právnikom, advokátom, prokurátorom, sudcom alebo znalcom a iným odborníkom, dôležité informácie a odpovede v publikácii môžu nájsť aj spisovatelia, skladatelia, výtvarníci, filmári, výkonní umelci, programátori a zhotovitelia databáz, vydavatelia kníh, časopisov, dennej tlače a hudobných nahrávok, filmové, architektonické a dizajnové štúdiá, televízni a rozhlasoví vysielatelia, prevádzkovatelia káblovej televízie, obchodníci s dielami výtvarného umenia a organizácie kolektívnej správy.

INFORMACE

AUTOR
Branislav Hazucha
VELIKOST SOUBORU
6,83 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2018
NÁZEV SOUBORU
Autorský zákon. Komentár.pdf
ISBN
9788089603589
STÁHNOUT ČÍST

Autorský zákon. Komentář. 2. vydání | eshop C. H. Beck

Komentár je určený širokej právnickej verejnosti, ďalej tým, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s problematikou autorských a s nimi súvisiacich práv, ako aj pre samotných nositeľov práv, ktorým autorský zákon poskytuje právnu ochranu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Hraničářův učeň 1 - 12 (v dárkovém boxu).pdf

Letní hlasy.pdf

Polština - konverzace.pdf

Poučení hercům.pdf

Moderní HPLC separace v teorii a praxi II.pdf

Ľudské telo.pdf

Orbis cirkus.pdf

Chlapec v lese.pdf

Latina pro farmaceuty.pdf

Mezi ideálem a nahou pravdou.pdf

Modrá a bílá.pdf

Dornova metoda jemná cesta ke středu.pdf

Štefan Siváň.pdf

Zatajený Ignác.pdf