Katalog lidové architektury eBook

Venirsincontro.it Katalog lidové architektury Image
POPIS

Trávit čas knihou Katalog lidové architektury! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Katalog lidové architektury a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Předkládáme čtenářům další svazek cenného souboru plánů lidových staveb na Moravě, ten- tokrát z bývalého okresu Třebíč. Ten patří k nejobsažnějším ze souboru zaměření, určených k publikování v zamýšleném Katalogu moravské lidové architektury. Svojí funkční bohatostí, obsahující tkalcovnu, cechovní tkalcovskou chalupu, kovárnu nebo rybníkářství stejně tak jako různé typy rolnických usedlostí od malých až po ty nejrozsáhlejší, se řadí mezi nejzajímavější celky celého Kurialova archivu. Výjimečný je i rovnoměrností zastoupených příkladů z jednotlivých částí třebíčského okresu. Překvapuje také množství archaických forem, které zde dožívaly. Když bylo možno ještě po druhé světové válce najít tolik archaických prvků a konstrukcí, napadá nás, kolik by toho bylo možno objevit např. v době počátků národopisného bádání kolem Národopisné výstavy českoslovanské, před níž se masově vyhledávaly kroje, zapisovaly zvyky, evidovala keramika, sbíraly textilie atp. Stavby byly zkoumány také, ale zdaleka jim nebyla věnována taková pozornost, jakou by si zasloužily, a tak mnohé nebyly vůbec zaznamenány. V tomto svazku bylo možno využít poznámky, které se z doby zaměřování dochovaly. Dozvídáme se tak to, co by už dnes nebylo možno zjistit, a tím získáváme bohatší obrázek nejen o stavbě samé, ale mnohdy i o obyvatelích, kteří dům stavěli a žili v něm. Pokud byly zachyceny nářeční podoby názvů místností či jiné termíny, uvádíme je v textu. Časové údaje o stáří pocházejí z úst vlastníků nebo tehdy v terénu zkoumajících studentů, a vztahují se tedy k době zaměřovací akce, v našem případě je to období 1946-1948. Katalog, obsahující zaměření v měřítku 1:25 a 1:50 a také některé výsledky z inventarizace stavebního dědictví různých obcí, může svými výsledky sloužit jednak k odborným účelům, ale také k výuce na středních a vysokých školách. Neméně významný je jeho dopad na rozšíření povědomí a znalosti o stavu a vývoji lidového stavitelství na okrese Třebíč.

INFORMACE

AUTOR
Věra Kovářů
VELIKOST SOUBORU
7,64 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2015
NÁZEV SOUBORU
Katalog lidové architektury.pdf
ISBN
9788074850622
STÁHNOUT ČÍST

Okres Třebíč - Katalog lidové architektury - Kurial ...

Zámek Lednice → Katalog lidové architektury - okres Zlín. Katalog lidové architektury - okres Zlín ... Blansko, Gottwaldov /Zlín/, Uherské Hradiště a Vyškov). Katalog je určen všem pracovníků památkové péče, stavebních úřadů, studentům architektury a dějin umění, ale i všem milovníkům lidového stavitelství. ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Tajný závod.pdf

Bez sestry neodejdu.pdf

Adobe Photoshop CC.pdf

Popelka.pdf

Kostní nádorová choroba.pdf

O čom sníva raketový pes?.pdf

Fyzika 8.pdf

Slovník korejské literatury.pdf

Verejná správa 8-9/2007.pdf

3D - Optické hlavolamy.pdf

Cibulka na Toboganu.pdf

Nočný tieň.pdf

Notářský řád a řízení o dědictví - komentář.pdf

Otcovia a deti.pdf

Léta s Top Gearem.pdf

Hybská lesná železnica.pdf

Kultura středověké Evropy.pdf

Skutečný a Přítomný.pdf

Najdu si tě v Římě.pdf